På väg mot grön värme

Kundtillströmningen inom fjärrvärme de senaste åren har varit långt bättre än Oskarshamn Energi hade kunnat förutspå. Kapaciteten behöver ökas för att bolaget även i framtiden ska kunna erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga priser på el och fjärrvärme. Som många andra energibolag arbetar man också aktivt med att ställa om produktionen mot minskade fossila utsläpp. Slutsatsen blev att bolaget behöver investera i en ny kraftvärmeanläggning, som för att uppnå miljömålen måste drivas med biobränsle. 

Det av E.ON Sverige AB och Oskarshamns Kommun samägda bolaget tog beslut om  upphandling 2011. Sedan samma år har även Advokatfirman Lindahl varit en del av
projektet. Målet var att ha en ny anläggning i drift år 2015. 

Lindahl har haft ett brett uppdrag som bland annat inneburit framtagande av upphandlingsstrategi och förfrågningsunderlag, men även förhandlingar med
leverantörer, framtagande av avtalspaket och kvalitetssäkring av projektet. 

- Den här typen av projekt är mycket komplexa. Till att börja med är det stora projektvärden på spel och därtill många intressenter och aspekter att ta hänsyn till. Detta tillsammans med frågeställningar som är tekniskt komplicerade gör att branschkunskapen även hos oss som juridisk rådgivare blir oerhört viktig. Att bara förstå juridiken räcker inte, säger Per-Anders Bengtsson, som ansvarat för projektet från Lindahls sida. 

Efter intensiva förhandlingar undertecknades ett avtal med den finska industrikoncernen Metso Oy i september 2013. Kontraktet omfattar leverans av en nyckelfärdig anläggning från Metso som kommer att tas i drift under vintern 2015. 

- Lindahl hade rätt verktyg för att ta projektet från start till mål. Vi hade en nära dialog under hela processen och idag har vi landat en upphandling som gått åt rätt håll både avseende tidsramar och budgetramar, säger Jöns Wahlström, VD på Oskarshamn Energi. 
 
Tillsammans med befintliga anläggningar kommer den nya kraftvärmeanläggningen att säkerställa att fjärrvärmen i Oskarshamn produceras till mer än 99 procent med förnybara biobränslen. Dessutom kommer anläggningen att generera cirka 19 GWh lokalproducerad förnybar el.  

Förutom den klientansvarige delägaren Per-Anders Bengtsson arbetade
Pekka Lähdekorpi i projektet.