Från Indien till Uppsala

Ända sedan det indiska företaget Kemwell förvärvade en verksamhet för kontraktstillverkning av läkemedel i Uppsala har Lindahl funnits med som en uppskattad och viktig rådgivare. Anläggningen köptes från ett av världens största läkemedelsföretag, som också skulle bli en viktig kund för Kemwell. Därför var det avgörande att inte bara skriva ett bra förvärvsavtal utan även att förstå parternas alla framtida behov så att en bra bas kunde läggas för den fortsatta långsiktiga relationen.

Branschen är intressant och expansiv, och det är viktigt att en god rådgivare inte bara kan juridiken utan även förstår företagens situation och kan ge bra, rak och tydlig rådgivning.

Lindahl har en gedigen erfarenhet från uppdrag inom life science-sektorn och därmed ett djupt branschkunnande. Tillsammans med en uttalad ambition att ge en rak och ändamålsenlig rådgivning, har det gjort att relationen mellan Kemwell och Lindahl vuxit sig stark.

- Det är väldigt lätt att jobba med personerna på Lindahl och de har snabbt fångat upp vad min agenda varit, oavsett vilken ny fråga vi stått inför. För mig har det varit ovärderligt med ett juridiskt biträde som svarar tydligt, ger konkreta råd och är ett bra bollplank, berättar Agneta Bergvall, verkställande direktör på Kemwells verksamhet i Sverige.

Uppdragen har varierat kraftigt över tiden, men Lindahl har hela tiden kunna koppla in nya experter för olika frågor. Klienter ska få såväl högsta kompetens som god tillgänglighet till jurister med förmågan att snabbt sätta sig in klientens verklighet.

Rätt kompetens i rätt tid. Det bygger bra klientrelationer där Lindahl spelar en viktig roll.