En komplex finansiering som fick luft under vingarna

Det börsnoterade vindkraftföretaget Arise Windpower har tillsammans med private equity-fonden Platina Partners LLP investerat i ett projekt som innebär uppförande och drivande av 66 vindkraftverk vid Jädraåsen utanför Gävle. Byggstart för projektet skedde under 2011 och investeringsvärdet uppgår till 3,1 miljarder kronor. I full drift kommer parken att producera 570 GWh årligen. Finansieringen av projektet var den största vindparksfinansieringen i branschen som slutfördes under 2011. Under ledning av Jesper Johansson, delägare på Lindahl i Stockholm, biträdde Lindahl finansiärerna DNB Bank, SEB, danska Eksport Kredit Fonden och danska PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab.

Finansieringar innebär oftast en viss typ av återkommande frågeställningar, och det är viktigt att förstå vad som är viktiga för en bank i dess utlåningsverksamhet. Samtidigt har vindkraftbranschen sina egna drivkrafter, och den här typen av projekt är så komplexa att själva genomförandet är förknippat med betydande risker eftersom det är så många frågor som ska hanteras, ofta på kort tid. Därför var det viktigt för alla inblandade parter att hitta en rådgivare med djupa erfarenheter inom de relevanta områdena. I det aktuella uppdraget förändrades även marknadsförutsättningarna under projektets gång, vilket ställde ytterligare krav på alla inblandade. Lindahls erfarenheter från branschen innebar att risker och utmaningar kunde identifieras tidigt och hanteras kreativt och korrekt.

- Lindahl visade hög tillgänglighet och stort engagemang. De hade kontroll på detaljerna, levererade goda råd i alla de olika delarna av projektet och var duktiga i uppföljningsarbetet. Jag tyckte särskilt om att Lindahl gav hög prioritet på senior nivå - hög "partner attention" - i de olika delarna, sa Per Henriksson, chefsjurist på DNB Bank Sverige.

Arbetet var intensivt och tidspressat, inte minst eftersom den annalkande vintern hotade att försena byggstarten. Finansieringen såg även en ny innovation i marknaden, där likviditet säkrades genom att en dansk pensionsfond deltog i långivarsyndikatet.

Transaktionen utsågs till European Onshore Wind Deal of the Year 2011 av Euromoneytidningen Project Finance Magazine. Övriga inblandade på Lindahl var Carl-Axel Morvay och Johanna Meidell (bank och finans), Jörgen Möller (energi) och Olof Hallberg (mark och miljö).

Vi på Lindahl är mycket stolta över att ha fått vara med och se till att denna högkomplexa och intressanta transaktion kunde föras säkert i hamn tillsammans med de övriga inblandande parterna.