Miljöklassat fastighetsprojekt i Malmö

Ikano Bostad är en del av Ikano Fastigheter som äger, utvecklar och bygger både nya bostadsrätter och hyresrätter i Stockholm, Mälardalen och Öresundsregionen. En del i företagets expansion under 2011 var förvärvet av fyra bostadskvarter i Västra hamnen i Malmö. Lindahl biträdde Ikano Bostad i transaktionen.

Läget i Västra hamnen är väldigt attraktivt och det var stor konkurrens om byggrätterna. Inte minst förhandlingen kring de tuffa krav som markägaren ställt inför försäljningen var en av många utmaningar i projektet.

Christian Dahlman, Regionchef Öresund på Ikano Bostad, beskriver att man valde att samarbeta med Advokatfirman Lindahl i projektet på grund av firmans goda rykte inom fastighetsjuridik och att man kände ett förtroende för den ansvarige delägaren.

- Samarbetet fungerade mycket bra. Lindahl är lyhörda, smidiga och oerhört ambitiösa. De tar verkligen tag i frågorna och driver processen framåt, säger Christian Dahlman.

Att bygga en nära relation mellan klient och rådgivare är viktigt. Inte minst när det är stora summor på spel och då projekten är strategiskt viktiga för klienten. Christian Dahlman menar att ett sådant samarbete snabbt etablerades i projektet Västra hamnen vilket gjorde att Lindahls jurister kunde fånga upp frågor som annars skulle riskera att falla mellan stolarna internt.

Nu ser Ikano Bostad fram emot byggstart och så småningom de 600 nya bostäderna, lokalerna och förskolan man skapar. Hela området kommer, när det är klart, att bli först i Norden att miljöklassas enligt systemet BREEAM Communities.