Tvistlösning och process

31_Tvistlösning

Lindahls jurister inom tvistlösning och process tillhör Sveriges mest framstående både vad gäller expertis och kapacitet. Våra jurister hanterar löpande kommersiella tvister inom alla branscher på både nationell och internationell nivå.

I sin årliga sammanställning har Chambers and Partners framhållit Lindahl med omdömet att "The team combines excellent subject matter expertise with an understanding of the client's business to provide true practical value to the client" (Chambers Europe, 2015).

I tvister som kräver särskild expertkunskap, t.ex. inom immaterialrätt, telekom, IT, offentlig upphandling och konkurrensrätt, arbetar vi integrerat med våra specialistgrupper inom berörda områden.

Lindahl har även unik erfarenhet och omfattande resurser för hantering av ärenden kopplade till Östeuropa och vi tillhandahåller även juridiska tjänster på ryska och de baltiska språken.

I gruppen ingår några av Sveriges mest erkända processjurister.  Våra jurister anlitas även ofta som skiljemän. De har omfattande erfarenhet inte bara av svenska förfaranden enligt lagen om skiljeförfarande eller SCC:s regler, utan även från ICC, LCIA, AAA, FCCC, UNCITRAL och andra skiljedomsinstitut runt om i världen.

Vår no-nonsense princip och vårt intresse att aktivt tillvarata klientens intressen i ett totalt perspektiv fungerar väl även i tvister som inte tillhör de största.

Några exempel på tvister där vi fått förtroendet att företräda klienter är:

  • Bank- och försäkringsbolag i ett flertal tvister i mångmiljonklassen
  • Högteknologiska företag i tvister med distributörer, licenstagare och underleverantörer
  • Läkemedelsbolag i en tvist i mångmiljardklassen
  • IT-, telekom- och energiföretag i kommersiella och regulatoriska tvister
  • Kommuner och myndigheter i kommersiella tvister
  • Offentliga myndigheter/företag samt privata företag i upphandlings- och konkurrensrättsprocesser
  • Svenska staten i tvister avseende Sveriges genom tiderna största offentliga upphandling
  • Stater i Europa, Nordamerika och f.d. Sovjetunionen i såväl stora investeringstvister som andra tvister