Transport

10_Transport

Sjöfart och transport är betydelsefulla näringar i Sverige. Inom transportnäringen samsas flera transportslag som regleras av olika regelverk, konventioner och praxis. Gemensamt i branschen är att logistikfrågor blir allt viktigare. Lagerhållning blir dyrare och "just-in-time"-transporter dominerar. För att hela flödet ska fungera från fabrik till slutkund måste logistiken löpa smärtfritt. Många företag löser det genom outsourcing, som blir allt vanligare i branschen.

Lindahl har ett starkt erbjudande inom transport. På byrån finns några av Sveriges ledande experter på området med stor kunskap om branschen och transporträtt. Vi anlitas ofta av rederier, befraktare, lastägare och försäkringsbolag. Som exempel på uppdrag kan nämnas företagsförvärv och andra förändringar av ägarstrukturer, köp och försäljning av fartyg, ny- och ombyggnadsavtal och fartygsfinansiering, sjö- och transportförsäkringsfrågor, tolkning och tillämpning av befraktningsavtal, last- och personskadeärenden, oljeskadeärenden och skadekrav i samband med landtransporter.

Att dagligen arbeta med dessa typer av frågor gör att vi vet vilka frågor som kommer upp och vi är bra på att lösa dem. Vår expertis har uppmärksammats av flera internationella rankninginstitut som under flera år omnämnt oss som en av landets ledande rådgivare på området. Exempelvis står det i väl ansedda Chambers and Partners senaste utgåva om Lindahl: "The lawyers are described by market sources as "expeditious, action-minded practitioners who get things done".