Telekom

07_TMT

Den svenska telekommarknaden har sedan länge varit en av de mest dynamiska och konkurrenskraftiga i världen. På få platser har konvergensfenomenet kommit lika långt som i Sverige. Sedan 90-talet har vi varit en av de ledande advokatbyråerna på denna marknad och ger juridisk rådgivning till ledande företag i alla led i värdekedjan; utrustnings- och systemleverantörer, teleoperatörer, kabel-TV-företag, ISP:er, leverantörer av M2M-tjänster, mobila innehållstjänster m.fl.

I vår telekomgrupp finns jurister som själva varit aktiva på telekommarknaden. Vi erbjuder en unik kombination av juridisk rådgivning inom regulatoriska frågor, kommersiella kontrakt, M&A, IP, offentlig upphandling och konkurrensrätt med en djup förståelse för branschens kommersiella och tekniska förutsättningar.

Läs mer om Lindahls erbjudande inom ICT.