Strategiska kontrakt

I takt med ökad globalisering och ökat konkurrenstryck ökar företagens behov av att ingå strategiska partnerskap och samarbetsavtal för att skapa innovation och bibehålla konkurrenskraft. Detta skapar i sin tur behov av avtal som ofta kännetecknas av hög flexibilitet och fokus på ömsesidig vinning. Samtidigt kvarstår traditionella behov av effektiva och affärsstödjande kommersiella avtal. I samtliga fall rör det sig om strategiskt viktiga avtal.

Lindahl tillhandahåller värdeskapande juridisk rådgivning vid ingående av såväl enklare som mycket komplexa nationella och internationella strategiska kontrakt, framförallt inom de branscher och områden där Lindahl är marknadsledande såsom t.ex. IT, telekom, media, life science, fastigheter, energi, immaterialrätt och shipping. Bland de uppdrag som Lindahl åtar sig ingår bl.a.

  • Outsourcing av IT och affärsprocesser
  • Strategiska företagsallianser
  • Strategiska avtal inom forskning och utveckling
  • Facilities management
  • Komplexa avtal inom energisektorn
  • Joint ventures
  • Avtal rörande tillverkning, inköp och logistik
  • Distributionsavtal, återförsäljaravtal och franchiseavtal