Skatt

23_Skatterätt

Vi biträder företag och deras ägare i alla skattefrågor som kan bli aktuella vid bedrivande av näringsverksamhet. Dessutom ger vi råd gällande inkomstskattefrågor samt inom kapitalbeskattningsområdet.

Vid etableringar i Sverige och utomlands samt vid omstruktureringar inom och mellan koncerner biträder vi med skatterättsliga utredningar. Vi hjälper även till med internprissättningsfrågor i internationella koncerner.

Ett annat viktigt arbetsområde är generationsskiftesplanering för ägare av mindre och medelstora företag. Vi agerar regelmässigt som ombud för klienter i skatteprocesser vid skattedomstolar och inför skatterättsnämnder.