Private equity

09_Private Equity

Lindahl har gedigen erfarenhet av att representera private equity aktörer och vi biträder regelbundet svenska och internationella private equity-fonder inom både venture capital- och buy out-sektorn. Vår rådgivning omfattar samtliga steg i en transaktion där vi biträder våra klienter vid förberedelse inför och strukturering av transaktionen, genomförandet av eventuell due diligence-undersökning, förhandlingar och genomförande av själva transaktionen. Vi arbetar regelbundet med fondetableringar.

I gränsöverskridande transaktioner är vi ofta rådgivare avseende den svenska delen av transaktionen, men vi har såväl erfarenhet som kapacitet att agera samordnare för rådgivare i de olika länder som transaktionen berör.