Outsourcing

24_Outsourcing

Outsourcing handlade förr om att sänka företags IT-kostnader. Idag inbegriper outsourcing inte bara IT utan hela affärsprocesser såsom lönehantering, rekrytering, försäljning, medicinska tester m.m. Outsourcing är inte bara ett sätt att sänka kostnader utan ett allt viktigare verktyg för företag att skapa konkurrenskraft genom fokusering på kärnverksamheter där kringliggande processer tas om hand av leverantörer som har sådana processer som sin specialitet.

Outsourcing innebär att etablera nära och ofta långsiktiga partnerskap med en eller flera leverantörer av ibland affärskritiska processer, vilket ställer mycket höga krav på förmågan att förhandla och författa avtal som reglerar parternas affärsrelation. I samband med det krävs att man hanterar arbetsrättsliga, konkurrensrättsliga, upphandlingsrättsliga (LOU) och andra juridiska frågor som ofta aktualiseras vid en outsourcing. Ibland befinner sig outsourcingleverantören utomlands, s.k. near- eller offshoring, vilket aktualiserar juridiska frågor om flöde av personal och information över landsgränser.

Lindahl har jurister med omfattande erfarenhet inom outsourcing, såväl av IT som av andra affärsprocesser. Vår kompetens omfattar rådgivning till både leverantörer och köpare av outsourcingtjänster.

Läs om Lindahls erbjudande inom ICT.