Obeståndsrätt

19_Obeståndsrätt

Vårt arbete med insolvensrättsliga frågor innefattar i första hand uppdrag som konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer efter förordnande från domstol. Flera uppmärksammade och omfattande konkurser de senaste åren har handlagts av Lindahl.

Lindahls expertis inom området har även uppmärksammats av de internationella rankninginstituten Chambers and Partners och Legal 500 som båda placerar oss bland de ledande rådgivarna inom området i Sverige.

Vi kan biträda vid bevakning av fordringar och andra intressen i konkurser samt vid förhandlingar i såväl frivilliga rekonstruktioner som i lagreglerade konkurs- och rekonstruktionsförfaranden. Lindahl arbetar även med internationella insolvensfrågor.