Media

26_Media

Utvecklingen inom media är mycket snabb. Ny teknik har bidragit till att medielandskapet har ritats om och det finns all anledning att tro att den höga förändringstakten håller i sig. Med digital distribution i olika former skapas nya medier och nya förutsättningar och modeller för att nå ut till konsumenter med medieinnehåll. Gränsen mellan olika branscher suddas ut. Detta ger en ökad konkurrens på en idag alltmer internationell marknad. Attraktiva produktioner, format och artister betingar idag väsentligt högre värden än tidigare och ersättningarna drivs upp.

Vår rådgivning gäller avtal inom medieområdet och ett brett spektrum av regulatoriska frågor. Juristerna i vår mediegrupp följer utvecklingen och trenderna på mediemarknaden noga så att våra råd inte bara ska vara anpassade till klienternas förutsättningar idag utan även värna deras långsiktiga intressen i denna föränderliga miljö.

Lindahl är en topprankad rådgivare till klienter inom media och vi har under ett flertal år placerat oss bland de ledande aktörerna hos de internationella rankinginstituten Chambers and Partners, Legal 500, och Practical Law Company. Bland våra klienter finns bland annat internetbolag, tv-bolag, tidningskoncerner, skivbolag och produktionsbolag för film och tv.

Förutom juridisk specialistkompetens har flera av våra jurister även erfarenhet som bolagsjurister i företag verksamma i branschen, vilket bidrar till den fingertoppskänsla som ofta är avgörande för framgång i dessa frågor.

Läs mer om Lindahls erbjudande inom ICT.