Mark och miljö

21_Miljörätt

Lindahls miljöjurister har mångårig erfarenhet som rådgivare till privata och offentliga uppdragsgivare inom bland annat energisektorn, infrastrukturområdet, industrin och forskningsvärlden. Flera av oss har även arbetat vid domstolar och miljömyndigheter eller har erfarenhet från andra europeiska länder och USA.

Vi företräder verksamhetsutövare som ombud i tillståndsprövningar, gör miljörättsliga genomgångar och riskbedömningar vid kommersiella transaktioner och hanterar olika former av störnings- intrångs- och ersättningsfrågor i och utanför domstol. Energirätt är en annan viktig del av vårt arbete, däribland handel med energi och utsläppsrätter samt regulatoriska frågor inom bl.a. el- och naturgas samt strålsäkerhetsområdena. Lindahls miljöjurister bevakar och analyserar löpande rättsutvecklingen inom sina klienters specialområden.

Lindahl kan med kort varsel skräddarsy team där våra miljöjurister samverkar med specialister inom exempelvis entreprenad-, fastighets- och bolagsrätt. Vi har utmärkta kontakter med och stor vana att samarbeta med tekniska konsulter i Sverige och utomlands.