Life science

06_Life Science

Lindahl är en av Skandinaviens ledande advokatbyråer inom life science. Vi har omfattande erfarenhet av att bistå såväl stora som mindre bolag och vår kompetens omfattar bland annat kommersiella avtal, immaterialrätt, transaktioner och regulatoriska frågor.

Internationella rankinginstitut som Chambers and Partners, PLC Which Lawyer? och Managing Intellectual Property, som baserat på klientintervjuer årligen rankar advokatbyråer och advokater runtom i världen, har under ett flertal år rankat Lindahl som marknadsledande i Sverige inom life science och immaterialrätt.

Vår storlek, breda kunskap och långa erfarenhet gör att vi kan hantera såväl komplicerade som mycket omfattande uppdrag för både mindre och större företag. Då många av de affärer som görs inom life science är gränsöverskridande har vi stor vana vid att arbeta med internationella motparter inom transaktioner och kommersiella avtal.

Kommersiella avtal

De avtal som life science-företag träffar präglas i högre utsträckning än i andra branscher av förhållanden som är unika för sektorn. Det vet vi. För en rådgivare krävs därför både en genuin förståelse för och erfarenhet av just life science. Lindahls jurister inom området har lång och omfattande erfarenhet av att hjälpa enskilda forskare och uppfinnare, universitet och högskolor samt företag i olika faser. Vi bistår alltifrån stora läkemedelsföretag till bolag i tidig utvecklingsfas. Exempel på avtal som vi regelbundet arbetar med är forskningsavtal, samarbetsavtal, licensavtal och tillverkningsavtal.

Transaktioner

Förekomsten av life science-företag i transaktioner har de senaste åren varit betydande. Life science-företag har i stor utsträckning sökt finansiering och då ofta på den publika kapitalmarknaden. På motsvarande sätt har antalet företagsöverlåtelser inom sektorn varit stort. På Lindahl har våra jurister en betydande expertis i att bistå företag, investerare och investmentbanker i samband med att life science-företag genomför kapitalanskaffningar, börsintroduktioner och uppköpserbjudanden. Vi har företätt såväl köpare som säljare i samband med överlåtelser av bolag, verksamheter och produkträttigheter. Vi genomför fortlöpande due diligence av företag inom sektorn.

Immaterialrätt

För ett life science-företag är immaterialrätten av avgörande betydelse - inte minst patent och varumärken. Lindahls jurister är sedan många år topprankade inom detta område och hanterar allt från varumärkesansökningar till komplicerade patentprocesser med internationella förgreningar. Vi har även kontakter och samarbeten som säkrar den tekniska kompetens som kan behövas i olika ärenden. Vår kompetens inom immaterialrätt medför också att vi fullt ut hanterar och säkrar de immateriella rättigheterna vid utformningen av kommersiella avtal och hanteringen av transaktioner inom life science.

Regulatoriska frågor

Regelverket för företag inom life science är omfattande både på europeisk och nationell nivå. Utöver lagstiftning måste företag även följa myndigheters föreskrifter och regler som framtagits av branschorganisationer såsom exempelvis Läkemedelsindustriföreningen. Frågorna som uppstår nu kan ha klara kopplingar till marknadsföring, konkurrensrätt och offentlig upphandling. Lindahl bistår med erfaren rådgivning inom alla dessa områden. Vi biträder klienter med att erhålla och vidmakthålla de tillstånd och godkännanden som verksamheten behöver. Vi biträder även inom regulatoriska tvister. Vår erfarenhet och expertis inom det regulatoriska området stärks av att vi ofta även biträder klienter i angränsande branscher såsom livsmedel och kosmetika.