IT

05_IT

Sedan många år går IT-marknaden mot att bli mer och mer tjänsteorienterad. Detta i kombination med ökade krav på att IT ska leverera verklig affärsnytta till företagen ställer nya krav på såväl externa som interna IT-leverantörer. Leverantörerna måste kombinera en förmåga att leverera större flexibilitet och ökad affärsförståelse. Traditionella IT-system ska allt oftare levereras som tjänster, t.ex. genom outsourcing eller molntjänster. Vikten av kommersiell närvaro på internet fortsätter att öka, t.ex. genom sociala medier. Med ökad digital informationshantering uppstår alltmer komplexa integritetsfrågor.

Vi har varit en aktiv part på IT-marknaden sedan 1980-talet. Vi lämnar juridisk rådgivning avseende IT-avtal (t.ex. outsourcing och molntjänster), internetfrågor, integritetsfrågor, datasäkerhetsfrågor, M&A inom IT-området m.m. och har bl.a. deltagit i författandet av samtliga IT & Telekomföretagens standardavtal. Vår IT-grupp har jurister som själva arbetat i IT-branschen och som dessutom länge har företrätt stora svenska företag på både leverantörs- och kundsidan. Vi kan därför erbjuda en unik kombination av affärsförståelse, teknisk kompetens och juridiskt kunnande för att bistå i processen att skapa affärsnytta genom IT.

Läs mer om Lindahls erbjudande inom ICT