IPR Control

Vi bistår våra klienter med framtagande av ett juridiskt hållbart varumärke genom globala förundersökningar, varumärkesrättsliga bedömningar m.m., för att sedan också rekommendera en strategi för att skydda varumärket såväl i Sverige som internationellt. 

Vi har mångårig erfarenhet av EG-varumärkesprocessen samt också ansökningsförfarande enligt det s.k. Madridprotokollet. Utöver dessa förfaranden bistår vi våra klienter med nationella ansökningar runt om i världen och har upparbetat ett stort internationellt nätverk av samarbetspartners. Våra medarbetare följer och leder ansökningsförfarandet till dess märket registreras på de marknader som är av intresse. 

Som klient får du en personlig kontakt hos Lindahl och genom att samla dina immaterialrättsliga ärenden hos oss får ni en konkurrensfördel. Vi erbjuder som en del i detta även våra klienter möjlighet till extern åtkomst till sin varumärkesportfölj via on-line verktyget IPR Control som du som klient enkelt kommer åt via personliga inloggningsuppgifter. Genom detta verktyg kan du själv kontrollera status och sammanställa information om dina varumärkes- och mönsterärenden som Lindahl hanterar. 


För mer information, vänligen kontakta

 
Klicka på den länk som du fått angiven av din kontaktperson, samt ange användarnamn och lösenord, för att logga in på IPR Control.

 

Demo - Ny version IPR Control