Integritetsrätt / PUL

Personra ¦êttsuppgifter

Företags, myndigheters och andra organisationers behov av att få kunskap ur stora informationsmängder ökar ständigt. Samtidigt ökar kraven på behandlingen av personuppgifter. EU har redan världens hårdaste personuppgiftslagstiftning och de ökade kraven kommer i takt med att det kommersiella värdet av personuppgifter växer kraftigt. Att behandla personuppgifter och samtidigt värna om anställdas och kunders integritet och tydligt visa detta blir en allt tydligare konkurrensfördel. 

Personuppgiftslagen (PUL), våra grundlagar och en stor mängd lagar och förordningar reglerar skyddet för den personliga integriteten och möjligheterna att använda personuppgifter i marknadsföring och andra kommersiella sammanhang. Regelverket är under ständig förändring. Den tekniska utvecklingen förväntas inte avstanna. En ny EU-lagstiftning på området (den s.k. Dataskyddsförordningen) kommer att ersätta PUL under 2018.

Lindahl har mycket lång och bred erfarenhet av rådgivning inom integritetsrätten. Vi biträder löpande företag avseende integritetsrättsliga frågor, såsom vid framtagande av informations- och avtalstexter enligt PUL, policydokument och legal opinions. Vi uppträder också som ombud vid såväl kontakter med Datainspektionen som i rättsliga processer vid domstol. På uppdrag av klienter genomför vi också särskilda granskningar (due diligence) av företagens hantering av personuppgifter och andra integritetskänsliga uppgifter och hjälper till att säkerställa att hanteringen sker i enlighet med gällande regler. 

Som rådgivare åt bl.a. flera av de största informationsleverantörerna på den svenska marknaden har vi ett stort kunnande och förståelse för företags specifika behov när det gäller möjligheten att behandla personuppgifter i sin verksamhet.

Genom vår långa och breda kunskap kan vi erbjuda ert företag en unik kombination av affärsförståelse, teknisk kompetens och juridiskt kunnande, allt för att tillsammans med er skapa affärsnytta vid företagets användande av personuppgifter.