Immaterialrätt

27_Immaterialrätt

Immateriella rättigheter utgör ofta företags viktigaste och mest värdefulla tillgångar. I och med detta ökar behovet att utnyttja och skydda dessa tillgångar på bästa sätt.

Lindahl är en av Sveriges ledande juridiska rådgivare inom immaterialrätt och vi är topprankade av de internationella rankinginstituten Chambers and Partners och Legal 500. Våra experter på immaterialrätt erbjuder högkvalitativ rådgivning inom samtliga immaterialrättsliga områden.

Lindahls immaterialrättsgrupp biträder med rådgivning om patent, varumärken, upphovsrätt och mönsterrätt. Vi kan hjälpa till med IP-strategier och löpande hantering av klienters varumärken och mönster, såväl vid ansökan, vidmakthållande och försvarande av registrering och rättigheter.

Ett av våra starkaste områden är även immaterialrättslig rådgivning vid transaktioner, t.ex. i samband med förvärv, etableringar och finansieringar.

Licenser av olika slag har blivit ett viktigt sätt att exploatera immateriella rättigheter, inte minst inom området för life science. Vi har gedigen erfarenhet av att förhandla och skriva avtal om licensiering av skyddade rättigheter.