ICT

07_TMT

ICT är en förkortning som står för Information & Communications Technology. Hos Lindahl står ICT också för en av de sektorer där vi har absolut spetskompetens med flera av landets ledande experter.

Den snabba marknads- och teknikutvecklingen gör att gränserna mellan separata marknader upplöses, smälter samman och informationsteknologier genomsyrar alla verksamheter. För oss handlar ICT om att skapa strukturer som möjliggör och kontrollerar mervärden från våra klienters digitala information. För att lyckas behövs ett övergripande synsätt. Genom praktisk erfarenhet har vi skaffat oss djup kunskap om utvecklingen inom ICT. Kunskap, teknisk förståelse och juridisk kompetens gör att vi kan bidra med tydliga råd i en föränderlig värld.

Detta gör att vi ofta får arbeta med de största och mest komplexa projekten. Dessutom rankas vi ständigt som ledande inom området av internationella rankinginstitut som Chambers and Partners och Legal 500. Bland annat skrev Chambers and Partners i sin senaste Europaguide: "This leading [ICT] team comprises 20 lawyers across six offices, a wealth of experienced individuals and a broad practice".

Läs mer om de specifika områdena under:

07_TMT Telekom  

26_Media Media

05_IT IT

24_Outsourcing Outsourcing