Försäkring

33_Försäkringsrätt

Våra klienter utgörs av svenska och utländska försäkringsgivare och försäkringsmäklare vilka vi biträder med alla typer av försäkringsrättsliga frågor. Vi företräder regelmässigt försäkringsgivare i regulatoriska frågor, innefattande kontakter med Finansinspektionen, samt vid etablering, överlåtelse av bestånd och avveckling. Vi upprättar och granskar försäkringsvillkor samt biträder vid tolkning av dessa. Vi är även ombud i försäkringstvister.