Företagsöverlåtelser

16_Avtal

Företagsöverlåtelser utgör en betydande del av Lindahls verksamhet. Vår erfarenhet som rådgivare och vår expertis inom området är erkänd. Kompetensgruppens jurister har gedigen erfarenhet och kunskap och är i stor utsträckning även experter inom andra juridiska områden. Flera delägare i kompetensgruppen är upptagna i det internationella rankinginstitutet Chambers and Partners ranking över ledande advokatbyråer och affärsjurister runtom i världen. Rankingen baseras på omfattande klientintervjuer. Lindahls ledande position på marknaden belyses även i Mergermarkets sammanställning där vi, utifrån antal transaktioner, placerat oss bland de tre främsta affärsjuridiska rådgivarna på den svenska marknaden varje år sedan 2010.

Inom ramen för kompetensgruppen för företagsöverlåtelser biträder vi såväl svenska som internationella företag i deras roll som köpare, säljare eller målbolag. Vår erfarenhet och överblick över marknaden gör att vi kan lämna strategiska och strukturella råd till våra klienter och hantera de ofta komplexa frågeställningar som uppkommer inom ramen för en företagsöverlåtelse. Genom att bygga upp en förståelse för klientens verksamhet och därefter arbeta tillsammans med andra kompetensgrupper inom byrån kan vi erbjuda våra klienter situationsanpassad rådgivning med en för varje enskild transaktion relevant spetskompetens.

Vårt öppna och effektiva arbetssätt och vår breda erfarenhet av marknadspraxis i transaktionsarbetet är mycket uppskattat av våra klienter.

För att tillgodose de allt vanligare gränsöverskridande inslagen i transaktioner erbjuder vi vid behov tillgång till utländska jurister och andra rådgivare. Vi ingår inte i någon allians utan är fria att välja de rådgivare som passar varje enskild klient bäst.