Fastigheter

03_Fastigheter

Fastighetsgruppen är sammansatt med utgångspunkt i de rättsområden som vår erfarenhet visar att aktörer i fastighetsbranschen har behov av rådgivning inom för att genomföra sina affärer.

Gruppen består idag av ett stort antal specialister som tillsammans har mycket hög kompetens inom samtliga fastighetsrelaterade områden såsom: entreprenader, överlåtelser, finansiering, miljörätt, kommersiell hyresrätt samt exploateringsfrågor.

Lindahls fastighetsgrupp biträder bland annat klienter inom bygg och entreprenadsektorn, fastighetsbolag, fastighetsutvecklare, fastighetsfonder, institutionella investerare, stat och kommuner. Med den breda erfarenhet och kapacitet som finns i fastighetsgruppen kan vi erbjuda affärsjuridisk fullservice till aktörer inom fastighetsbranschen, från de största transaktionerna till löpande rådgivning i klientens dagliga verksamhet.

Lindahls fastighetskompetens är aldrig långt borta. Lindahl har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg och Örebro.