Entreprenad

29_Entreprenadrätt

Entreprenadprojekt utmärks bland annat av att verksamheten ofta pågår under en längre tidsperiod och att projekten involverar flera olika, nationella som internationella, aktörer och kompetenser.

Lindahl har lång erfarenhet av komplicerade projekt. Vi kan därför erbjuda kvalificerad rådgivning i alla faser av bygg- och anläggningsprojekt, till exempel planering, projektering och finansiering; upprättande och utvärdering av förfrågningsunderlag; upphandling; avtalsförhandlingar och kontraktsskrivning; löpande rådgivning under projektgenomförande samt uppföljning.

Under de senaste åren har Lindahl varit rådgivare vid ett flertal större projekt. Bland uppdragsgivarna finns flera industri- och energiföretag, fastighets- och byggbolag samt ett flertal statliga och kommunala aktörer.

Vår kompetens inom området har uppmärksammats av flera internationella rankinginstitut, exempelvis av PLC som beskriver Lindahl som "highly recommended".