Corporate Finance

Lindahls Corporate Finance-grupp består av cirka 85 jurister och är en av de största i Sverige. Vår gedigna erfarenhet och ledande marknadsposition innebär att vi kan medverka i mångsidiga projekt med komplexa frågeställningar där vi hjälper till att skapa förståelse för marknadens förutsättningar, utmaningar, möjligheter och risker. Vi är kontinuerligt topprankade i undersökningar som fokuserar på klientnöjdhet och arbetar ständigt med att utveckla vår rådgivning.


Vår rådgivning omfattar:

 • M&A
 • Private Equity
 • Venture Capital
 • Börs- och värdepappersrätt
 • Bolagsrätt
 • Komplexa kommersiella avtal
 • Omstruktureringar
 • Joint ventures
 • Kapitalanskaffning
 • Nyemission av aktier och andra värdepapper
 • Private placements
 • Börsintroduktioner
 • Insiderfrågor
 • Offentliga uppköpserbjudanden
 • Incitamentsfrågor
 • Frågor om aktiemarknadens regelverk och bolagsstyrning/Corporate Governance.

Lindahls transaktionsverksamhet är en av de största i Sverige och den fortsätter att växa. Förutom rent nordiska transaktioner, biträder vi även vid icke-nordiska klienters transaktioner i Norden och vid nordiska klienters transaktioner utanför Norden. Vår mångåriga erfarenhet, breda specialistkompetens och vår projektlednings- och dokumentationsförmåga möjliggör en snabb, effektiv och högkvalittiv transaktionshantering. Vi kommer ofta in i ett tidigt stadium för att tillsammans med klienten planera transaktionen och identifiera de viktigaste kommersiella och legala parametrarna. Baserat på detta arbete presenterar vi sedan, utifrån våra erfarenheter, ett förslag på hur processen ska styras och hanteras. Detta inkluderar samtliga nyckelfaktorer, antaganden och kostnader. Vår rådgivning präglas av proaktivitet samt en rak och öppen dialog.

Corporate Finance-gruppen arbetar sida vid sida med Lindahls övriga kompetensgrupper för att säkerställa hökvalitativ juridisk rådgivning kombinerad med relevant och värdehöjande branschkunskap. Genom att kombinera vår marknadsledande branschkunskap inom exempelvis Life Science och TMT med transaktionskunskap kan vi skapa betydande mervärde för våra klienter, oavsett om vi agerar för köpare, säljare eller målbolag. Corporate Finance-gruppen arbetar också tillsammans med våra specialister inom exempelvis arbetsrätt, immaterialrätt, EU och konkurrens, miljö, fastigheter och skatt.

Eftersom Corporate Finance-transaktioner blir alltmer komplexa samtidigt som villkoren för näringslivet ständigt förändras ställs allt högre krav på oss som rådgivare. Därför tar Lindahl ofta en aktiv roll i utvecklingen av produkter och tjänster inom Corporate Finance-området, oavsett om det handlar om transaktioner, kapitalanskaffning, branschkunskap eller kapitalmarknadsfrågor.