Bank och finans

01_Bank Och Finans

Bank- och finansmarknaden präglas av hög aktivitet och snabb utveckling. Lindahl är en del i denna utveckling och har de senaste åren omnämnts som en av Sveriges främsta juridiska rådgivare inom bank och finans av internationella rankinginstitut som exempelvis Chambers and Partners och IFLR.

Vi ger banker, finansinstitut och låntagare råd om alla aspekter på bankverksamhet och finansiering. Vår verksamhet omfattar bl.a. rådgivning i frågor som projektfinansiering, objektfinansiering, fastighetsfinansiering, förvärvsfinansiering och exportfinansiering.

Våra jurister har omfattande branschkunskap i den finansiella sektorn. Detta är särskilt viktigt i en tid då produkter på bank- och finansmarknaden utvecklas och lanseras allt snabbare och då aktörer som banker, finansbolag och försäkringsbolag breddar och integrerar sina verksamheter och tjänster.

Lindahl kan genom sin breda verksamhet dessutom erbjuda expertis inom andra kompetensområden som kan kopplas till finansbranschen. Ett aktuellt exempel är outsourcing som blir allt vanligare när många aktörer vässar sina finansiella redskap och lägger ut andra funktioner som inte ingår i kärnverksamheten. Ofta avser outsourcing olika delar av företagets IT-struktur vilket innebär att Lindahls väl ansedda kompetensgrupp inom TMT (Telekom, Media och IT) kan hjälpa våra klienter med den bästa lösningen.

Kontakta oss gärna för att höra mer om hur Lindahl kan hjälpa ditt företag till en bättre affär.