Associationsrätt

32_Associationsrätt

Lindahls jurister har gedigen kunskap inom associationsrätt och arbetar dagligen med såväl svenska som internationella klienter i olika typer av ärenden relaterade till bolag, föreningar och stiftelser. Vi biträder våra klienter vid exempelvis nyetableringar, omstruktureringar av verksamheter och koncerner, transaktionsstrukturfrågor, börsrättsliga ärenden av olika slag, emissioner, bolagsstämmor, värdeöverföringsfrågor och utredningar i relaterade områden, inlösen av minoritetsaktier, bildande av joint ventures och upprättande av olika typer av samarbetsavtal. Många av våra advokater har dessutom anförtrotts styrelseuppdrag i såväl svenska som internationella bolagsstyrelser.