Områden

Vi har ett heltäckande erbjudande inom affärsjuridikens alla stora områden. Dessutom har vi absolut spetskompetens inom bland annat life science, immaterialrätt samt informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Vår internationella erfarenhet är omfattande.

Läs mer om det just du är intresserad av nedan.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer. 

 

Arbetsrätt

Frågor med arbetsrättslig anknytning dyker dagligen upp hos en arbetsgivare. Det kan röra sig om ingående ...

Läs mer

Associationsrätt

Lindahls jurister har gedigen kunskap inom associationsrätt och arbetar dagligen med såväl svenska som int...

Läs mer

Bank och finans

Bank- och finansmarknaden präglas av hög aktivitet och snabb utveckling. Lindahl är en del i denna utveck...

Läs mer

Compliance

Företagsansvar, regelefterlevnad och regelstyrning handlar om att aktivt skapa förutsättningar för att up...

Läs mer

Corporate Finance

Lindahls Corporate Finance-grupp består av cirka 85 jurister och är en av de största i Sverige. Vår gedigna...

Läs mer

East European Group

Lindahls East European Group (EEG) är fokuserad på projekt med anknytning till Baltikum samt OSS-länderna...

Läs mer

Energi

Energibranschen har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Fler aktörer etablerar sig och kon...

Läs mer

Entreprenad

Entreprenadprojekt utmärks bland annat av att verksamheten ofta pågår under en längre tidsperiod och att p...

Läs mer

EU och konkurrens

EU-rätten, och inte minst konkurrensrätten, har under senare år fått en allt större betydelse i Sverige oc...

Läs mer

Fastigheter

Fastighetsgruppen är sammansatt med utgångspunkt i de rättsområden som vår erfarenhet visar att aktörer i ...

Läs mer

Försäkring

Våra klienter utgörs av svenska och utländska försäkringsgivare och försäkringsmäklare vilka vi biträder m...

Läs mer

ICT

ICT är en förkortning som står för Information & Communications Technology. Hos Lindahl står ICT ocks...

Läs mer

Immaterialrätt

Immateriella rättigheter utgör ofta företags viktigaste och mest värdefulla tillgångar. I och med detta ök...

Läs mer

Industri

Lindahls industrigrupp är fokuserad på juridisk rådgivning i vid mening till tillverknings-, energi- och ...

Läs mer

Infrastruktur

Infrastruktur kan i sin bredaste definition innefatta samtliga tillgångar och nyttigheter som tillsammans s...

Läs mer

IPR Control

Vi bistår våra klienter med framtagande av ett juridiskt hållbart varumärke genom globala förundersökningar...

Läs mer

IT

Sedan många år går IT-marknaden mot att bli mer och mer tjänsteorienterad. Detta i kombination med ökade ...

Läs mer

Life science

Lindahl är en av Skandinaviens ledande advokatbyråer inom life science. Vi har omfattande erfarenhet av at...

Läs mer

Mark och miljö

Lindahls miljöjurister har mångårig erfarenhet som rådgivare till privata och offentliga uppdragsgivare i...

Läs mer

Media

Utvecklingen inom media är mycket snabb. Ny teknik har bidragit till att medielandskapet har ritats om oc...

Läs mer

Notarius Publicus

På två orter i Sverige är advokater på Lindahl förordnade som Notarius Publicus: Göteborg Advokat Per B...

Läs mer

Obeståndsrätt

Vårt arbete med insolvensrättsliga frågor innefattar i första hand uppdrag som konkursförvaltare och före...

Läs mer

Outsourcing

Outsourcing handlade förr om att sänka företags IT-kostnader. Idag inbegriper outsourcing inte bara IT ut...

Läs mer

Private equity

Lindahl har gedigen erfarenhet av att representera private equity aktörer och vi biträder regelbundet sven...

Läs mer

Skatt

Vi biträder företag och deras ägare i alla skattefrågor som kan bli aktuella vid bedrivande av näringsver...

Läs mer

Strategiska kontrakt

I takt med ökad globalisering och ökat konkurrenstryck ökar företagens behov av att ingå strategiska partne...

Läs mer

Telekom

Den svenska telekommarknaden har sedan länge varit en av de mest dynamiska och konkurrenskraftiga i värld...

Läs mer

Transport

Sjöfart och transport är betydelsefulla näringar i Sverige. Inom transportnäringen samsas flera transport...

Läs mer

Vested

Vested är en forskningsbaserad modell för verkligt ömsesidiga samarbeten. Här kan du läsa mer om hur Vested...

Läs mer