Senaste nytt/Uppdrag & Transaktioner

29 september 2016

Lindahl biträder Levi, Ray & Shoup vid förvärvet av Cirrato Technologies

Levi, Ray & Shoup (LRS), baserade i Illinois, USA, förvärvar det Sverigebaserade mjukvaruföretaget Cirrato Technologies AB (Cirrato). Cirrato-gruppen kommer att vara en del av LRS och hjälpa företaget att bredda både sitt erbjudande och sin ma...

Läs mer
27 september 2016

Lindahl rådgivare när BioArctic inleder samarbete med Abbvie

BioArctic har ingått ett strategiskt viktigt samarbete med Abbvie för utveckling och kommersialiserig av BioArctics antikroppar riktade mot alfa-synuklein för behandling av Parkinsons sjukdom och andra potentiella indikationer.

Läs mer
15 september 2016

Lindahl biträder när Alcadon Group noteras

Lindahl har biträtt First Northlistade DistIT AB vid dess särnotering (Lex ASEA) av dotterbolaget Alcadon Group AB på Nasdaq First North, med första handelsdag den 14 september 2016.

Läs mer
14 september 2016

Lindahl biträder Sagax vid företrädesemission av nytt aktieslag, stamaktier av serie D

Advokatfirman Lindahl biträder AB Sagax (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, i samband med att Sagax inför ett nytt aktieslag, stamaktier av serie D, för att möjliggöra ökad finansiell flexibilitet, samt genomför en företrädesemission av ...

Läs mer
02 september 2016

Lindahl biträder Tieto vid förvärv av Emric

När mjukvaruföretaget Emric köps av Tieto är Advokatfirman Lindahl rådgivare till köparen Tieto. Förvärvet kommer att stärka Tietos ställning som en affärspartner inom finansiella tjänster för nordiska kunder.

Läs mer
07 juli 2016

Lindahl rådgivare när Sprint Bioscience sluter avtal med Petra Pharma Corporation

Sprint Bioscience AB (publ) har ingått ett samarbets- och licensavtal med det amerikanska läkemedelsutvecklingsföretaget Petra Pharma Corporation, som har bland andra Johnson & Johnson Innovations, Pfizer Venture Investments, AbbVie, Eli Lilly...

Läs mer
01 juli 2016

Lindahl biträder när Brinova förvärvar fastigheter från Svenska Hus

Lindahl har biträtt Brinova vid förvärv av fem samhällsfastigheter med en yta om cirka 8.000 kvm. Fastigheterna är belägna i Malmö och förvärvades från Svenska Hus. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra Malmö Stad och Region Skåne.

Läs mer
01 juli 2016

Lindahl biträder LFV vid bildande av gemensamt bolag med Saab

LFV Holding AB, ett dotterbolag till Luftfartsverket, och Saab AB (publ) bildar ett gemensamt bolag för att marknadsföra, sälja, utveckla och driva digital fjärrstyrd flygtrafikledning, Remote Tower Services (RTS), såväl nationellt som internation...

Läs mer
01 juli 2016

Lindahl rådgivare när HMS Networks AB (publ) förvärvar spanska Intesis Software

HMS Networks AB (publ) har, via dotterbolag, förvärvat samtliga aktier i det spanska företaget Intesis Software, S.L. Intesis Software är ledande inom gateway-lösningar för kommunikation och systemintegration i HVAC-segmentet (Heating, Ventilation...

Läs mer
28 juni 2016

Lindahl biträder när Telge Kraft säljs till en av Norges största energileverantörer

Telge Kraft AB säljs till LOS AS, en av Norges största energileverantörer som äger och driver de två varumärkena LOS Energy och LOS. LOS Energy en av de största energileverantörerna på den norska marknaden. Från och med den 1 september blir Telge ...

Läs mer