Senaste nytt/Uppdrag & Transaktioner

20 mars 2008

Lindahl biträder Euro Accident i expansion inom hälsoutveckling

Euro Accident Health & Care Insurance Aktiebolag genomför ytterligare ett förvärv till sitt nystartade affärsområde HPI Nordic. HPI Nordics huvudsakliga verksamhetsområde är hälsoutveckling och hälsoprofilbedömningar.

Läs mer
20 mars 2008

Lomma Fastighetsaktiebolag och Stena Fastigheter i unik affär

Lomma kommun säljer sitt allmännyttiga bostadsföretag Lomma Fastighetsaktiebolag till Stena Fastigheter i en unik affär.

Läs mer
07 mars 2008

Offentligt bud på XPonCard

Den 19 februari 2008 offentliggjordes ett kontanterbjudande från franska Oberthur till aktieägarna i XPonCard om att överlåta samtliga aktier i XPonCard till Oberthur.

Läs mer
07 mars 2008

Scribona säljer verksamheten till amerikanska Tech Data

Den 4 mars 2008 offentliggjordes att ett avtal om förvärv av tillgångar tecknats mellan Scribona AB (publ.) och Tech Data Corporation. Avtalet kommer att utmynna i att merparten av Scribonas operationella verksamhet överförs till Tech Data. Parter...

Läs mer
28 februari 2008

Flemming Dental AG säljer DPNOVA AB

Lindahl har biträtt tyska företaget Flemming Dental AG vid dess försäljning av det svenska dotterbolaget DPNOVA AB, Sveriges ledande dentala laboratorium med 250 anställda vid fem laboratorier i Sverige.

Läs mer
16 januari 2008

Lindahl rådgivare i miljardförvärv inom öppen källkod

MySQL AB utvecklar och tillhandahåller världens mest använda databas baserad på öppen källkod. Bolaget har nu överlåtits till det amerikanska företaget SUN Microsystems, ett av världens största datorföretag med tillverkning och utveckling av bland...

Läs mer
20 december 2007

Cybercom köper finska Plenware

Lindahl är rådgivare när Cybercom förvärvar det finska IT-konsultföretaget Plenware för 47 MEUR jämte förväntad tilläggsköpeskilling. Tillsammans bildar företagen ett nytt ledande nordiskt konsultföretag inom telekom, Internet, media (TIM) och ind...

Läs mer
19 december 2007

Lundalogik säljs till Bisnode

Den 18 december 2007 offentliggjordes att Lundalogik säljs till Bisnode.

Läs mer
23 november 2007

Lindahl biträder Silicon Valley-bolag

Den 19 november 2007 offentliggjordes att amerikanska eSilicon köper växelkretstillverkaren Switchcores verksamhet. Switchcore är noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm under Mindre bolag.

Läs mer
18 oktober 2007

XPonCard går samman med ACSC

XPonCard Group AB (publ) och All Cards Service Center – ACSC – AB (publ) har beslutat om att inleda en process syftande till ett samgående mellan företagen. Affären genomförs genom att XPonCard lägger ett offentligt bud på samtliga aktier i ACSC t...

Läs mer