Senaste nytt/Uppdrag & Transaktioner

16 februari 2017

Nybildat bolag för mark- och bostadutveckling med fokus på Storstockholm

SHH Bostad har tillsammans med LO och Fastighets AB Bodal kommit överens om att bilda mark- och bostadsutvecklingsbolaget SHH Landbolaget AB. Det nya bolaget får initialt ett eget kapital om cirka 400 mkr samtidigt som bolaget förvärvar 685 bostad...

Läs mer
14 februari 2017

Lindahl rådgivare till VBG Group AB i nyemission

VBG Group AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap, har under hösten 2016 förvärvat Mobile Climate Control Group Holding AB för 1 790 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Förvärvet finansierades genom ny bankfinansiering samt genom en företräd...

Läs mer
13 februari 2017

Lindahl biträder när Greystone Infrastructure Strategy förvärvar andelar i Rabbalshede Kraft

Greystone Infrastructure Strategy har förvärvat andelar i Rabbalshede Kraft AB, en etablerad aktör inom vindkraftsprojekt i Sverige.

Läs mer
06 februari 2017

Lindahl rådgivare till Telia Company i förvärv av Fält Communications

Advokatfirman Lindahl är rådgivare till Telia Company när bolaget accelererar sin verksamhet inom segmentet Smart Cities  genom att förvärva Fält Communications, ett ledande och väletablerat företag på den växande nordiska marknaden för ansluten k...

Läs mer
24 januari 2017

Lindahl biträder när Hemsö Fastighets AB etablerar sig i Luleå

Ett av landets största fastighetsbolag - Hemsö Fastighets AB - etablerar sig i Luleå. Luleå kommun och Hemsö ingår ett avtal som innebär att Hemsö dels köper ett antal samhällsfastigheter av kommunen, dels åtar sig att bygga ett nytt vård- och oms...

Läs mer
23 januari 2017

Lindahl och Pinsent Masons biträder när AMC förvärvar Nordic Cinema Group

Lindahl har tillsammans med den internationella advokatbyrån Pinsent Masons biträtt när AMC Entertainment Holdings förvärvar den skandinaviska och baltiska biografoperatören Nordic Cinema Group (NCG) från Bridgepoint Capital och Bonnier Holdings f...

Läs mer
16 januari 2017

Lindahl rådgivare till British American Tobacco vid svenskt förvärv

Lindahl har i samarbete med den engelska advokatbyrån Addleshaw Goddard LLP rådgivit British American Tobacco (BAT), världens näst största tobakstillverkare, vid dess förvärv av 100% av aktierna i den svenska snustillverkaren Winnington AB. Winnin...

Läs mer
28 december 2016

Lindahl biträder HNA Tourism Group i samband med budpliktsbudet på Rezidor Hotel Group

Advokatfirman Lindahl biträder det kinesiska bolaget HNA Tourism Group Co., Ltd (”HNA Tourism”), i samband med förvärvet av Carlson Hotels, Inc. (”Carlson Hotels”) och det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (”R...

Läs mer
22 december 2016

Lindahl biträder när Aino Health noteras på First North

Advokatfirman Lindahl har biträtt Aino Health AB vid dess notering på First North. Aino Health har utvecklat ett komplett system av IT-baserade tjänster med fokus att bidra till att förbättra personalens hälsotillstånd och reducera sjukfrånvaron i...

Läs mer
21 december 2016

Lindahl biträder vid Projektengagemangs förvärv av HJR Projekt EL

Konsultkoncernen Projektengagemang förvärvar teknikkonsultföretaget HJR Projekt-El, en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet.

Läs mer