Senaste nytt/Uppdrag & Transaktioner

24 juni 2010

Lindahl rådgivare när Sagax förvärvar DK Properties tillsammans med Hemfosa

Sagax och Hemfosa Fastigheter AB har förvärvat det privatägda fastighetsbolaget DK Properties AB. DK Properties AB äger 33 fastigheter med ett marknadsvärde om 3 050 miljoner kronor. Sagax och Hemfosa kommer att äga 50 % var av röster och kapit...

Läs mer
23 juni 2010

Företrädesemission i Clean Tech East

Energi- och miljöteknikföretaget Clean Tech East Holding AB (publ), noterat på Aktietorget, har avslutat en företrädesemission som tillfört bolaget cirka 81 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer
07 april 2010

Trygg-Hansa förvärvar Sveland Sakförsäkringar

Trygg-Hansa förvärvar cirka 81 procent av det svenska försäkringsbolaget Sveland Sakförsäkringar och affären genomfördes den 1/4 2010. Sveland Sakförsäkringar, där Sveland Försäkringar Ömsesidigt tidigare var majoritetsägare, har varit aktiv på...

Läs mer
22 mars 2010

Lindahl biträder A-Com vid apportemission

A-Com AB (publ), noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, ökar bolagets eget kapital med ca 23 miljoner kronor genom en riktad nyemission av ca 22 miljoner aktier. De nyemitterade aktierna erläggs som betalning vid A-Coms förvärv av uteståen...

Läs mer
15 mars 2010

Lindahl företräder Svenska Spel vid investering i spelansvar

Svenska Spel förvärvar samtliga aktier i det nybildade bolaget Playscan AB från ICU Intelligence. Playscan AB har inför förvärvet tillförts de kvarvarande rättigheter och tillgångar avseende tekniken bakom spelansvarsverktyget Spelkoll som Sven...

Läs mer
11 mars 2010

Lindahl biträder AB Sagax vid företrädesemission samt övertilldelningsoption

AB Sagax (publ), noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, genomför en ökning av bolagets eget kapital med 272 miljoner kronor genom en företrädesemission av preferensaktier samt en övertilldelningsoption, i form av en riktad nyemission av p...

Läs mer
10 mars 2010

Lindahl biträder DnB NOR Bank ASA

Lindahl har representerat DnB NOR Bank ASA i samband med ett SEK 350,000,000 Term Facility Agreement ingånget i samband med Invesco Hotel Investments förvärv och refinansiering av Lindhagensplan Property AB, som äger fastigheten där hotellet Co...

Läs mer
02 mars 2010

Creative Antibiotics Sweden genomför företrädesemission

Creative Antibiotics Sweden AB, listat på Aktietorget, genomför en företrädesemission av aktier. Emissionen tillför bolaget cirka 47 Mkr före kostnader för emissionen. Större delen av emissionen är garanterad.

Läs mer
24 februari 2010

3i säljer vårdkoncern

Riskkapitalbolaget 3i, som investerar i hälso- och sjukvårdsföretag, säljer vårdkoncernen Ambea till Triton för 850 miljoner euro. Ambea som verkar inom Norden har omkring 9 500 anställda och är i Sverige mer känt under varumärket Carema.

Läs mer
19 februari 2010

Neqst förvärvar majoritetspost i Digital Route AB

Riskkapitalbolaget Neqst har genom ett för ändamålet bildat utköpsbolag förvärvat ca 66 % av aktierna i Digital Route AB från huvudaktieägarna Frontiers Capital I LP, Frontiers Capital III LP och TempoVest Fund II LP.

Läs mer