Senaste nytt/Uppdrag & Transaktioner

23 november 2012

Lindahl biträdde i vattenkraftsaffär

Advokatfirman Lindahl biträdde Arvika Stadshus AB när det kommunägda bolaget köpte 26 vattenkraftverk i Värmland från energibolaget Fortum. Kraftverken är huvudsakligen lokaliserade i Arvika kommun och Töcksfors men enstaka stationer finns även...

Läs mer
21 november 2012

Lindahl biträdde vid försäljning av patienthotellet vid Danderyds sjukhus

​Advokatfirman Lindahl har biträtt Strandhotellet i Kevinge AB vid försäljningen av patienthotellet vid Danderyds sjukhus till fastighetsbolaget Hemsö. Köpeskillingen uppgick till cirka 77 miljoner kronor. Fastigheten består av 3 200 kvad...

Läs mer
25 oktober 2012

Lindahl biträdde Latour vid förvärvet av Kabona

Advokatfirman Lindahl biträdde Investment AB Latour när bolaget via Latour Industries AB förvärvade Kabona AB från bolagets grundare. Kabonas verksamhet består av försäljning och installation av system som optimerar fastigheters inomhusklimat...

Läs mer
15 oktober 2012

Lindahl biträdde Inter IKEA Investments vid investering i Ryds Bilglas

Advokatfirman Lindahl biträdde Inter IKEA Investments i samband med förvärv av 40 procent av aktierna i Ryds Bilglas AB. Ryds Bilglas AB är en snabbt växande aktör inom bilglasbyten med 110 verkstäder. 

Läs mer
09 oktober 2012

Lindahl biträdde Boule Diagnostics vid ägarspridning

Lindahl har agerat legal rådgivare till Boule Diagnostics AB, noterat på NASDAQ OMX Stockholm, i samband med den ägarspridning som slutfördes den 5 oktober 2012, innebärande att sex av Boule Diagnostics grundare minskade sitt innehav i bolaget ...

Läs mer
08 oktober 2012

Lindahl biträdde Vitrolife vid avknoppning och börsnotering

Advokatfirman Lindahl biträdde biotechföretaget Vitrolife (publ) när bolaget knoppade av sin transplantationsverksamhet, som bedrivs i dotterbolaget Xvivo Perfusion AB med dotterbolag, till aktieägarna. Avknoppningen skedde i enlighet med "Lex ...

Läs mer
03 oktober 2012

Lindahl biträdde vid Isconovas företrädesrättsemission

Styrelsen i Isconova AB (publ) beslutade den 26 augusti 2012 om en nyemission i företaget om cirka 50 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Syftet med företrädesrättsemissionen är att finansiera kliniska studier...

Läs mer
02 oktober 2012

Lindahl rådgivare till Latour i tre transaktioner

Advokatfirman Lindahl har nyligen biträtt Investment AB Latour (Latour) i dess förvärv av tre bolag inom tillverkningsindustrin.

Läs mer
01 oktober 2012

Avtal tecknat om försäljning av färdigtillverkade båtar i Ryds Båtindustri

Advokat Rickard Ström på Advokatfirman Lindahl i Göteborg är konkursförvaltare för Ryds Båtindustri AB i konkurs. Konkursbesluten omfattar bolagen Nimbus Boats Holding AB, Nimbus Boats AB, Nimbus Produktion i Mariestad AB, Storebro Bruks AB och...

Läs mer
14 september 2012

Lindahl rådgivare till Boxon vid förvärvet av Jumbotainer

Förpackningsföretaget Boxon i Helsingborg har förvärvat det tyska bolaget Jumbotainer Verpackungs GmbH. Jumbotainer är en väletablerad och framgångsrik leverantör av s k FIBC (Flexible Intermediate Bulk Container), storsäckar för bulkhantering ...

Läs mer