Senaste nytt/Uppdrag & Transaktioner

03 januari 2013

Lindahl biträdde Peab vid byggrättsaffär

Advokatfirman Lindahl biträdde det noterade bygg- och anläggningsföretaget Peab då bolaget tillsammans med Folksam förvärvade KF Fastigheters andel i Kvarnholmen Utveckling AB samt ytterligare ett bolag innehållande byggrätter. Förvärvet görs a...

Läs mer
21 december 2012

Lindahl biträdde Karolinska Development i life science-affär

Advokatfirman Lindahl biträdde Karolinska Development AB, ett utvecklingsbolag kopplat till Karolinska Institutet, i en strategiskt viktig affär där en del av bolagets innehav avyttras till ett syndikat under ledning av Rosetta Capital Limited,...

Läs mer
19 december 2012

Lindahl rådgivare i Uppsalas största byggrättsaffär

HSB och Riksbyggen köper tillsammans två fastigheter med byggrätter för 500 - 550 lägenheter i Uppsala i stadens största byggrättsaffär hittills. Sammanlagd bruttototalarea för byggrätterna är 58 000 kvm. Säljaren är Hallsjö Brädgård AB o...

Läs mer
18 december 2012

Lindahl rådgivare vid försäljning av bostadsfastighet i Lund

Advokatfirman Lindahl biträdde Leif H Persson Holding AB när bolaget avyttrade bostadsfastigheten Väduren 9 i Lund. Köpare var SEB:s fastighetsfond Domestica Bostäder AB. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 125 miljoner kronor....

Läs mer
12 december 2012

Lindahl och Hammarskiöld biträdde vid överlåtelse av förvaltningen av fonder med förvaltat kapital om cirka 40 miljarder kronor

Advokatfirman Lindahl och Hammarskiöld & Co har biträtt Folksam LO Fond AB (publ), i samband med att bolaget överlät förvaltningen av samtliga fonder till Swedbank Robur Fonder AB.

Läs mer
12 december 2012

Lindahl biträder Nova Capital vid investering i RusForest

Advokatfirman Lindahl biträder det ryska investmentbolaget Nova Capital vid dess investering i noterade RusForest AB (publ), ett svenskt skogs- och sågverksbolag verksamt i östra Sibirien samt i Archangelskregionen i Ryssland. Nova Capital inve...

Läs mer
07 december 2012

Lindahl biträdde Clean Tech East vid förvärvet av Cortus AB

Advokatfirman Lindahl biträdde Clean Tech East Holding AB (CTE) när bolaget förvärvade Cortus AB. I samband med förvärvet byter CTE namn till Cortus Energy AB (publ).

Läs mer
05 december 2012

Lindahl biträdde vid försäljning av 40 fastigheter

Advokatfirman Lindahl har biträtt ett konsortium av investerare vid försäljning av 40 bostadsfastigheter, innehållande 395 lägenheter, i Borås till HSB Göta, ett bolag inom HSB-koncernen. Överlåtelsen skedde genom att HSB Göta förvärvade samtli...

Läs mer
03 december 2012

Lindahl biträdde Latour i industritransaktion

Advokatfirman Lindahl har biträtt Investment AB Latour, när bolaget, via Latour Industries AB, avyttrade Pressmaster AB till det tyska bolaget Phoenix GmbH & Co KG.

Läs mer
03 december 2012

Lindahl rådgivare i Sagax emission av preferensaktier

AB Sagax (publ), noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap, har beslutat att genomföra en emission av preferensaktier till institutionella investerare samt allmänheten i Sverige, inklusive befintliga aktieägare. Vid full teckning i emissionen ko...

Läs mer