Senaste nytt/Uppdrag & Transaktioner

10 september 2013

Lindahl biträder Tieto Corporation i förvärv

Tieto har förvärvat Canvisa Consulting AB, ett av Sveriges ledande konsultföretag inom utveckling av affärer och IT för finanssektorn. Förvärvet stärker Tietos position som leverantör av IT-lösningar och strategisk rådgivning till bank- och fö...

Läs mer
03 september 2013

Lindahl biträder i fastighetstransaktion i centrala Malmö

Hyresbostäder i Malmö har förvärvat den centralt belägna Malmöfastigheten Cellon 2. Fastigheten omfattar en uthyrningsbar yta om 11 840 kvm fördelat på 200 lägenheter och 1 300 kvm lokalytor.

Läs mer
30 augusti 2013

Lindahl biträder WeSC AB (publ) i samband med företrädesemission av aktier

Advokatfirman Lindahl biträder WeSC AB (publ), noterat på NASDAQ OMX First North, i samband med dess företrädesemission av aktier om cirka 55 MSEK. Emissionen är till fullo garanterad av ett antal befintliga aktieägare och externa investerare. ...

Läs mer
26 augusti 2013

Lindahl biträder vid försäljningen av Euro Accident Health & Care Insurance Aktiebolag

Försäkringsgruppen National General Holdings Corporation (NGHC) med säte i New York, har förvärvat samtliga aktier i svenska Euro Accident Health & Care Insurance Aktiebolag.

Läs mer
22 augusti 2013

Lindahl har biträtt i försäljning av 788 hyreslägenheter

Advokatfirman Lindahl har företrätt det norska fastighetsbolaget OBOS Forretningsbygg AS ("OBOS") i sin försäljning av 100 procent av aktierna i Hyreshem Malmö AB ("HHM") till SEB: s fastighetsfond Domestica.

Läs mer
04 juli 2013

Lindahl har biträtt Peab och FAM vid ytterligare förvärv från AstraZeneca

Peab och FAM, Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag, har genom sitt samägda bolag Acturum förvärvat ytterligare en anläggning från AstraZeneca. Anläggningen är belägen i Gärtuna, Södertälje, och innefattar totalt 80 olika laboratorier förd...

Läs mer
04 juli 2013

Lindahl har biträtt Wonderful Times Group vid förvärv av Vincent Shoe Store

Wonderful Times Group, en av Nordens ledande distributörer av barnprodukter, har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Vincent Shoe Store Sweden AB, som designar och säljer kollektioner av barnskor under eget varumärke. Förvärvet ska ...

Läs mer
03 juli 2013

Lindahl har biträtt Peab vid försäljning av fastigheter till Lönnbacken

Advokatfirman Lindahl har biträtt Peab vid försäljningen av två fastigheter belägna i Visby och Ystad till Lönnbacken Fastigheter AB. På fastigheten i Ystad har Peab uppfört boenden innehållande trygghetsboende och vård- och omsorgsboende med Y...

Läs mer
28 juni 2013

Lindahl har biträtt vid förvärv av större vattenkraftstillgångar

Lindahl har tillsammans med den finländska byrån Sivenius, Suvanto & Co Advocates Ltd, biträtt Voimapiha AB (ett konsortium bestående av de finländska energibolagen EPV Energi Ab, Helsingfors Energi och Kymppivoima Oy) i sitt förvärv av 25,...

Läs mer
25 juni 2013

Lindahl har biträtt industrigruppen Söderbergföretagen i förvärv

Advokatfirman Lindahl har biträtt industrigruppen Söderbergföretagen J AB vid dess förvärv av aktierna i Aktiebolaget Blinkfyrar från investmentföretaget Small Cap Partners i Malmö AB. Genom förvärvet utökar och kompletterar Söderbergföretagen ...

Läs mer