Senaste nytt/Uppdrag & Transaktioner

12 maj 2017

Lindahl biträder Sagax i samband med inlösenerbjudande till preferensaktieägare

Advokatfirman Lindahl biträder AB Sagax, noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap, i samband med att Sagax erbjuder innehavare av bolagets preferensaktier att lösa in preferensaktier mot stamaktier av serie D, alternativt i kombination med kontant v...

Läs mer
11 maj 2017

Lindahl biträder Dignita i samband med Smart Starts offentliga uppköpserbjudande

Lindahl har biträtt Dignita Systems AB i samband med att 1A Smart Start LCC har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Dignita. Smart Start erbjöd 11,30 kronor kontant per aktie i Dignita. Erbjudandet värderar Digntita till cir...

Läs mer
09 maj 2017

Lindahl biträder Tagmaster i samband med företrädesemisson

Lindahl biträder TagMaster AB i samband med dess nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen genomförs i syfte att tillföra TagMaster kapital för att möjliggöra fortsatta tillväxt- och expansionsplaner. Ett pros...

Läs mer
05 maj 2017

Lindahl biträder COWI i förvärv

Advokatfirman Lindahl har biträtt konsultföretaget COWI AB med dess förvärv av Projektbyrån Stockholm AB. Projektbyrån Stockholm AB är specialiserat inom projektledning och syssälsätter drygt 110 konsulter i Stockholm och Uppsala.

Läs mer
27 april 2017

Lindahl biträder SHH Bostad i joint venture med Fabege

SHH Bostad och Fabege har satt upp en bolagsstuktur i syfte att gemensamt utveckla ca 225 bostadsrätter i Kista, Stockholm. Projektet drivs som ett joint venture där SHH initialt förvärvat 50 procent av den fastighet som parterna nu avser att geme...

Läs mer
20 april 2017

Lindahl biträder Mantex i samband med notering och nyemission

Advokatfirman Lindahl har biträtt Mantex AB i samband med dess notering på Nasdaq First North och den nyemission som genomförs inför noteringen. Bolaget tillförs 46 mkr före emissionskostnader. Första handelsdag är tisdagen den 2 maj 2017.

Läs mer
12 april 2017

Lindahl biträder när AllgoTech säljer Svenska Brandslangsfabriken

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har förvärvat Svenska Brandslangsfabriken AB (Svebab), vars verksamhet främst består i tillverkning av brandslang i Skene utanför Göteborg, från AllgoTech AB med riskkapitalbolaget Nexttobe AB som en av huvudäg...

Läs mer
12 april 2017

Lindahl biträdde Senzime i samband med företrädesemission

Senzime har genomfört en företrädesemission, varvid 4 521 581 aktier emitterades för totalt 24,4 MSEK.

Läs mer
11 april 2017

Lindahl biträder Polstjärnan i fastighetsförvärv

Svenska Kommunalarbetareförbundet och Svenska Byggnadsarbetareförbundet har genom sitt gemensamma fastighetsbolag Polstjärnan förvärvat två fastigheter för drygt 230 mkr i gamla porslinsfabriksområdet i Gustavsberg, Värmdö. Riksbyggen är säljare o...

Läs mer
06 april 2017

Lindahl har biträtt Karolinska Development vid kvittningsemission

Lindahl biträdde Karolinska Development AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med dess kvittningsemission riktad till bolagets konvertibelinnehavare, med erbjudande om att kvitta innehavda konvertibler mot nya B-aktier. Kvittningsemiss...

Läs mer