Senaste nytt/Uppdrag & Transaktioner

17 mars 2014

Lindahl biträder i läkemedelstransaktion

Advokatfirman Lindahl företrädde Intervacc AB (publ) när bolaget förvärvade samtliga aktier i Nordvacc Läkemedel AB.

Läs mer
04 mars 2014

Lindahl rådgivare när svenskt läkemedelsbolag träffar internationellt kommersialiseringsavtal

Genom ett licensavtal får Hongkong-baserade Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd rätt att tillverka, utveckla och kommersialisera svenska Dilafor AB:s tafoxiparin för obstetriska och gynekologiska indikationer. Avtalet gäller för marknaderna i Kin...

Läs mer
21 februari 2014

Lindahl biträder Medina Capital i dess offentliga uppköpserbjudande av Cryptzone

Amerikanska Medina Capital Fund LP ("Medina Capital"), har den 21 februari 2014, genom sitt helägda dotterbolag CZ Acquisition, Inc., lämnat ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Cryptzone Grou...

Läs mer
20 februari 2014

P Pocketstället AB får ny ägare

P Pocketstället AB:s konkursbo har den 17 februari 2014 träffat avtal om försäljning av P Pocketställets rörelse till CapTech Distribution AB, som är en av Sveriges största distributörer av IT-hårdvara, film, multimedia-produkter och AV & L...

Läs mer
10 februari 2014

Lindahl biträder i internationell byggmaterialtransaktion

Byggmaterialföretaget Promonord AB:s ägare och det schweiziska bolaget Eternit AG har slutit avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Promonord till Eternit. Promonord är verksamt inom byggmaterialsektorn och representerar ett antal utländska ...

Läs mer
04 februari 2014

Lindahl har biträtt Oriola-KD Corporation i apoteksfusion

Lindahl har biträtt den finländska börsnoterade koncernen Oriola-KD Corporation i samband med fusionen mellan dess svenska dotterbolag Kronans Droghandel Apotek AB och Medstop AB.

Läs mer
31 januari 2014

Lindahl biträder i försäljning av byggkonsult

Lindahl har biträtt vid Teknikfunktion AB:s försäljning av bolagets verksamhet till WSP Sverige. Teknikfunktion bedriver projektledning inom bygg- och anläggningsområden i Skåne.

Läs mer
21 januari 2014

Lindahl rådgivare när BIMobject tog steget till börsen

BIMobject är ett IT-bolag som skapar virtuella kopior av byggprodukter och på så sätt en helt ny marknadsföringskanal för dessa produkter. De virtuella kopiorna, s k BIM-objekt, innehåller information om 2D- och 3D-geometri samt beskrivning, fu...

Läs mer
21 januari 2014

Lindahl biträder NeuroVive i nyemission

Advokatfirman Lindahl biträder läkemedelsbolaget NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) i bolagets pågående nyemission. En riktad nyemission är redan genomförd och den 27 januari avslutas teckningsperioden för den pågående företrädesemissionen för ...

Läs mer
20 januari 2014

Lindahl biträder Tieto Corporation i förvärv

Tieto Corporation och Siemens Convergence Creators Holding GmbH meddelade den 15 januari 2014 att bolagen ingått ett avtal som innebär att Tieto förvärvar en del av Siemens Convergence Creators forsknings- och utvecklingsverksamhet inom telekom.

Läs mer