Senaste nytt/Uppdrag & Transaktioner

20 maj 2014

Lindahl rådgivare till Elon Elkedjan vid offentligt bud på FDT System Holding AB

Den 1 april 2014 offentliggjorde Elon Elkedjan Logistic AB (EEL), ett bolag kontrollerat av Elon Elkedjan Logistic Holding AB (publ), ett kontanterbjudande till aktieägarna i FDT System Holding AB (publ) om förvärv av samtliga utestående aktier i ...

Läs mer
19 maj 2014

Lindahl biträdde Berkshire Hathaway-kontrollerade Columbia Insurance vid förvärv av Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti

Advokatfirman Lindahl har biträtt det amerikanska försäkringsbolaget Columbia Insurance Company i samband med dess förvärv av samtliga aktier i Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti från Aktiebolaget Bostadsgaranti, som ägs till lika delar av sta...

Läs mer
12 maj 2014

Lindahl biträdde Inter IKEA Investments vid investering i Brunngård Group

Advokatfirman Lindahl biträdde investmentbolaget Inter IKEA Investments i samband med bolagets investering i Brunngård Group. Brunngård Group säljer olika typer av skotillbehör, som exempelvis impregneringssprej, skosulor och skoputs, till framför...

Läs mer
07 maj 2014

Vinst för Lindahl i Högsta förvaltningsdomstolen

Enligt beslut från Länsstyrelsen tvingades fastighetsägaren Starbo Bruk AB avstå fastigheten enligt lag om avveckling av åborätt. Därefter har Kammarkollegiet och kammarrätten kommit till olika slutsatser i frågan. Nu har ärendet slutligt avgjorts...

Läs mer
22 april 2014

Lindahl rådgivare i life science-transaktion

Det stockholmsbaserade läkemedelsbolaget Trimb Healthcare AB har förvärvat samtliga aktier i Pharmacure Aktiebolag från AT Enterprises Ltd. Pharmacure Aktiebolag äger i sin tur samtliga aktier i Pharmacure Health Care AB.

Läs mer
16 april 2014

Lindahl och Gulliksson biträder vid försäljningen av Kjell & Co

ICA Gruppen och grundarna säljer Kjell & Co till FSN Capital. Grundarna kommer dock, genom återinvestering i förvärvsbolaget, att kvarstå som en betydande ägare i Kjell & Co. Advokatfirman Lindahl har biträtt ICA Gruppen och Gulliksson har...

Läs mer
28 mars 2014

Lindahl biträder Sagax och Söderport vid fastighetsförvärv från Volvo i Sverige, Danmark och Finland

Advokatfirman Lindahl har biträtt AB Sagax samt Söderport Fastigheter AB, som Sagax äger till lika delar med Hemfosa Fastigheter AB, i samband med två förvärv av sammanlagt 17 fastigheter från bolag i Volvokoncernen.

Läs mer
27 mars 2014

Lindahl rådgivare i ScandiDos nyemission

Teckningstiden för nyemissionen i det uppsalabaserade företaget ScandiDos, som utvecklar och marknadsför system för kvalitetssäkring av strålterapi av cancer, avslutades den 21 mars och emissionen övertecknades sex gånger. Genom emissionen till...

Läs mer
21 mars 2014

Lindahl i ubåtsaffär

James Fisher Defence (JFD), ett ledande globalt verkstadsföretag inom undervattensverksamhet, har förvärvat Defence Consulting Europe AB (DCE), med bas i Vaxholm, Sverige. DCE konstruerar och tillverkar så kallade Swimmer Delivery Vehicles (SDV...

Läs mer
18 mars 2014

Lindahl biträdde AB Sagax vid obligationsemission

Advokatfirman Lindahl biträdde fastighetsbolaget AB Sagax vid dess emission av ett femårigt obligationslån om EUR 60 miljoner (inom ett rambelopp om EUR 150 miljoner). Obligationerna emitteras utan säkerheter. Obligationslånet har riktats...

Läs mer