Senaste nytt/Uppdrag & Transaktioner

04 september 2014

Lindahl biträder Uppsalahem i markaffär

Advokatfirman Lindahl biträder Uppsalahem i bolagets förvärv av 64 000 kvadratmeter mark från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Uppsalahem planerar att använda marken för byggnation av 600 nya bostäder, varav cirka 250 blir studentbostäder.

Läs mer
02 september 2014

Lindahl rådgivare i bredbandsaffär

Advokatfirman Lindahl har biträtt vid Oskarshamn Energi Aktiebolags avyttring av bolagets bredbandsverksamhet OskarNet till datakom- och Internetoperatören IP-Only. Oskarshamn Energi har framgångsrikt byggt upp bredbandsverksamheten sedan 2001 gen...

Läs mer
02 september 2014

Lindahl biträder E.ON Wind i anbudsförfarande för vindkraftspark

Region Skåne offentliggjorde i maj 2014 ett förfrågningsunderlag gällande en ny vindkraftspark om målbilden 55.000 MWh per år. Region Skåne ser den nya vindkraftsparken som en del i sin strategi att på sikt äga egenproducerad vindkraftsel som mots...

Läs mer
01 september 2014

Lindahl lyckas med rekonstruktionen av Nordic Mines

Efter ett drygt år av komplext rekonstruktionsarbete under ledning av advokat Håkan Rudström på Advokatfirman Lindahl vann det av tingsrätten i Uppsala fastställda ackordsförslaget i Nordic Mines AB (publ) och Nordic Mines Marknad AB laga kraft i ...

Läs mer
28 augusti 2014

Lindahl biträder Steenord i dess budpliktsbud på Agrokultura

Steenord Corp. (”Steenord”) har den 28 augusti 2014 lämnat ett budpliktsbud att förvärva samtliga utestående aktier i Agrokultura AB (publ) (”Agrokultura”), noterat på NASDAQ OMX First North.

Läs mer
26 augusti 2014

Lindahl biträder när NYKCool blir Cool Carriers

Rederiet Baltic Reefers har förvärvat NYKCool AB, ett kylrederi med huvudkontor i Stockholm, från NYK Reefers Ltd. Efter förvärvet, som träder i kraft den 1 september 2014, kommer bolagets verksamhet att drivas under namnet Cool Carriers AB.

Läs mer
25 augusti 2014

Lindahl har biträtt Kommunal vid förvärv av större bostadsprojekt i Jönköping

Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) har tillsammans med Riksbyggen förvärvat del av den nya s.k. Munksjöstaden i Jönköpings kommun från Tolust AB. Det detaljplanelagda området omfattar en första etapp om sju kvarter. På det av Kommunal fö...

Läs mer
13 augusti 2014

Lindahl biträdde Söderport Fastigheter vid avyttring av bostadsprojekt i Årsta

Söderport Fastigheter AB, som ägs till lika delar av AB Sagax (publ) och Hemfosa Fastigheter AB (publ), har sålt tomträtterna till Packrummet 9-12 i Årsta till Ikano Bostad AB. Fastigheterna är idag bebyggda med 40 000 kvm industri- och kontorslok...

Läs mer
11 augusti 2014

Lindahl biträdde i internationell IT-transaktion

Advokatfirman Lindahl har biträtt Luxoft Global Operations GmbH vid förvärvet av rörelsen i Mecel AB. Luxoft är ett IT-bolag med verksamhet i 13 länder, med fler är 7 500 anställda och vars moderbolag är noterat på New York Stock Exchange. Rörelse...

Läs mer
27 juni 2014

Lindahl har biträtt CellaVision i förvärv av ny teknologiplattform

Det lundabaserade medicinteknikbolaget CellaVision AB, som utvecklar och säljer system för analys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården, har förvärvat en teknologiplattform som kommer att användas för att utöka CellaVisions produktsortim...

Läs mer