Senaste nytt/Uppdrag & Transaktioner

15 oktober 2014

Lindahl biträder vid emission

Advokatfirman Lindahl har biträtt Global Financial Group Sweden AB (publ) (”GFG”) i samband med en riktad emission och försäljning av befintliga aktier. Emissionen har riktats till nuvarande aktieägare, allmänheten samt kvalificerade investerare. ...

Läs mer
13 oktober 2014

Lindahl biträder Meda AB i samband med dess företrädesemission om 2 miljarder kronor och apportemission om 3,3 miljarder kronor

Advokatfirman Lindahl biträder Meda AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap, i samband med dess företrädesemission om 2 miljarder kronor samt den apportemission om 30 000 000 aktier i Meda, motsvarande ett värde, vid tidpunkten för avtal...

Läs mer
03 oktober 2014

Lindahl biträder TeliaSonera vid förvärv av Ipeer

Advokatfirman Lindahl biträdde TeliaSonera när bolaget förvärvade Ipeer, Sveriges ledande företagsleverantör av moln- och hostingtjänster, från Applewise.

Läs mer
29 september 2014

Lindahl biträdde spelbolaget Starbreeze i förvärvet av Geminose

Advokatfirman Lindahl biträdde som svenska legala rådgivare det stockholmsbaserade spelföretaget Starbreeze AB när bolaget förvärvade det amerikanska bolaget Geminose Inc. Genom förvärvet utökar Starbreeze sin produktserie med ”Geminose” som är et...

Läs mer
25 september 2014

Lindahl biträder Loxysoft AB vid förvärv av Dolphin Software AS

Advokatfirman Lindahl biträdde IT-bolaget Loxysoft AB i dess förvärv av norska Dolphin Software AS från Verdane Capital VI, Verdane Capital VII och Via Venture Partners. I och med förvärvet bildas Loxysoft Group där även telefonoperatören Loxytel ...

Läs mer
19 september 2014

Lindahl rådgivare när DCC förvärvade CapTech Distribution AB

Advokatfirman Lindahl biträdde det irländska bolaget DCC vid dess förvärv av samtliga aktier i svenska CapTech Distribution AB. 

Läs mer
18 september 2014

Philips AB har ingått nytt avtal med Stockholms Läns Landsting avseende bild- och funktionsutrustning för Nya Karolinska Solna

Philips har under våren ingått ett omfattande funktionsavtal med Stockholms Läns Landsting om att bland annat leverera, installera och genomföra utbyte av bild- och funktionsutrustning, inkluderande bland annat magnetkameror, datortomografer, geno...

Läs mer
17 september 2014

Lindahl biträder LO och Östersjöstiftelsen vid förvärv av 14 hotellfastigheter från Petter Stordalen

LO, Östersjöstiftelsen, Gålöstiftelsen och Synskadades Stiftelse har tillsammans förvärvat 14 hotellfastigheter från Home Properties AB-koncernen, en koncern som kontrolleras av Petter Stordalen.

Läs mer
16 september 2014

Lindahl biträdde AMFI Fastigheter AB vid avyttring av bostadsprojekt

AMFI Fastigheter AB har sålt fastigheten Kungsängens-Tibble 1:474 i Kungsängen till Stiftelsen MHS-Bostäder. På fastigheten pågår uppförandet av tre byggnader med sammanlagt 111 lägenheter. Byggnationen beräknas vara färdigställd i sin helhet somm...

Läs mer
09 september 2014

Lindahl biträder vid noteringen av NGM:s första AIF-fond - Coeli 2014

Coeli Private Equity 2014 AB (Coeli 2014) som är ett investeringsbolag inom private equity har noterats på NGM AIF, en ny lista för alternativa investeringsfonder, med första handelsdag den 27 augusti. Genom noteringen erbjuds investerare möjlighe...

Läs mer