Senaste nytt/Uppdrag & Transaktioner

24 mars 2015

Lindahl biträder TagMaster i samband med företrädesemission

Advokatfirman Lindahl biträder TagMaster AB (”TagMaster”) i samband med dess nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt en riktad nyemission av högst 17 000 000 nya aktier av serie B till investmentbolaget LMK Ventures AB. Företr...

Läs mer
19 mars 2015

Lindahl biträder Panasonic Avionics i förvärv

Panasonic Avionics Corporation förvärvar samtliga aktier i private equity-ägda Tactel AB, en av Sveriges mest framgångsrika utvecklare av mobila lösningar.

Läs mer
06 mars 2015

Lindahl biträdde när Nordkom avyttrar Ottoboni

Advokatfirman Lindahl har biträtt Nordkom vid avyttringen av affärsområdet Ottoboni, en av Sveriges ledande digitala kommunikationsbyråer, till Nordic Morning Oyj.

Läs mer
23 februari 2015

Lindahl biträder NeuroVive vid dess riktade nyemission om 65 MSEK för fortsatt expansion

Advokatfirman Lindahl biträder NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med dess riktade nyemission av aktier. Emissionen har riktats till en begränsad krets svenska och internationella institutionella kvalificera...

Läs mer
13 februari 2015

Lindahl biträder Scana Industrier ASA vid försäljning av Scana Steel Söderfors AB

Advokatfirman Lindahl har biträtt den norska börsnoterande industrikoncernen Scana Industrier ASA när bolaget avyttrade det helägda dotterbolaget Scana Steel Söderfors AB till Garden Growth Industries AB, som är en del av Applied Value Group. Förs...

Läs mer
09 februari 2015

Lindahl har biträtt Prevas i fortsatt avtal med Orica

Orica Sweden, ett dotterbolag till den australiensiska gruv- och industrikoncernen Orica, har beslutat att investera i en ny produktionsanläggning i Gyttorp i Nora kommun. I projektet har man valt att ge förnyat förtroende till konsultbolaget Prev...

Läs mer
28 januari 2015

Lindahl biträder Saltside Technologies AB vid kapitalanskaffning

Saltside Technologies AB har tagit in nytt kapital om 40 miljoner USD från Investment AB Kinnevik, Hillhouse Capital och Brummer & Partners fond Frontier PE.

Läs mer
22 januari 2015

Lindahl biträder InXL vid försäljning av dotterbolag

Advokatfirman Lindahl biträdde det börsnoterade IT-företaget InXL Innovation AB i Lund vid försäljningen av dotterbolagen Mashie AB och Grade AB till det stockholmsbaserade investmentbolaget Monterro. 

Läs mer
08 januari 2015

Lindahl biträder Facebook vid förvärv av 13th Lab

Advokatfirman Lindahl har biträtt Facebook när bolaget förvärvade det svenska bildanalysföretaget 13th Lab. 

Läs mer
07 januari 2015

Lindahl biträder vid förvärv av golfanläggning

Advokatfirman Lindahl har biträtt en investerargrupp omfattande Carl-Henrik Dahlqvist, Klas Arildsson och Jan Bengtsson vid köp av en golfanläggning i Kristianstad som bland annat omfattar markytor om närmare 150 000 kvm. Kristianstads Golfklubb, ...

Läs mer