Senaste nytt/Uppdrag & Transaktioner

13 juli 2017

Lindahl rådgivare när MKB köper Kirsebergsfängelset

Det gamla Centralfängelset på Kirseberg i Malmö har förvärvats av MKB Fastighets AB, ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Förvärvet gör det möjligt att bygga nya bostäder i östra delarna av staden.

Läs mer
10 juli 2017

Lindahl rådgivare när Altor förvärvar Xzakt

Advokatfirman Lindahl har företrätt säljaren, GVP Holding AB och dess ägare Gunilla von Platen, vid Altors förvärv av Xzakt Kundrelation AB via ett holdingbolag. Altor har tidigare förvärvat Transcom AB och Transcom och Xzakt kommer att bli syster...

Läs mer
05 juli 2017

Lindahl rådgivare när stor uthyrningskoncern skapas

När Stål & Hyr Group AB, som ägs av investeringsfonden Accent Equity 2012, går samman med Dennis Maskinuthyrning AB skapas ett av de största uthyrningsföretagen i sydvästra Sverige. Båda bolagen är verksamma inom uthyrning av maskiner och anna...

Läs mer
30 juni 2017

Lindahl biträder Cimco Marine vid notering på Nasdaq First North

Advokatfirman Lindahl har biträtt Cimco Marine AB i samband med dess notering på Nasdaq First North och en kraftigt övertecknad spridningsemission till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Första handelsdag är planerad till tisda...

Läs mer
21 juni 2017

Kvarnholmen Utveckling AB har sålt fastigheten Sicklaön 38:33

Kvarnholmen Utveckling AB, som direkt eller indirekt ägs av JM, Peab och Folksam, har inom ramen för en ombildning av hyresrätter sålt fastigheten Nacka Sicklaön 38:33 till en nybildad bostadsrättsförening. På fastigheten finns två lamellhus om to...

Läs mer
21 juni 2017

Lindahl biträder när Cyxone undertecknar förvärvsavtal av läkemedelskandidat i fas 2

Cyxone AB har undertecknat ett avtal rörande rätten att förvärva den kliniska läkemedelskandidaten Rabeximod från OxyPharma AB. Cyxone kommer att kalla till extra bolagsstämma för att söka ägarnas godkännande för en riktad nyemission som möjliggör...

Läs mer
21 juni 2017

Lindahl biträder när Scope investerar i Happy Plugs

Happy Plugs, ett globalt marknadsledande företag som introducerat fashion tech inom konsumentelektronikbranschen, har ingått partnerskap med tillväxtfonden Scope. Genom Scopes investering kommer bolaget att säkra en hållbar tillväxtplattform för a...

Läs mer
01 juni 2017

Lindahl biträdde vid försäljning av Erimed till AdderaCare

AdderaCare AB (publ) har förvärvat Erimed-gruppen bestående av Erimed Förvaltning AB och Rojan & Ripe AB som tillsammans äger dotterbolaget Erimed International KB i vilket den huvudsakliga verksamheten bedrivs. 

Läs mer
29 maj 2017

Lindahl biträder SHH vid emission av företagsobligationer

Lindahl har biträtt SHH Bostad AB (publ) vid emission av säkerställda företagsobligationer om 230 miljoner kronor, under en total ram om 500 miljoner kronor. Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare. Emissionslikviden avses användas i Bol...

Läs mer
16 maj 2017

Lindahl biträder Bringwell i samband med Midsonas offentliga uppköpserbjudande

Advokatfirman Lindahl har biträtt Bringwell AB (publ), noterat på Nasdaq First North, i samband med att Midsona AB (publ) har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell. Erbjudandet värderas till totalt cirka 280 miljoner...

Läs mer