Senaste nytt/Uppdrag & Transaktioner

01 september 2015

Lindahl biträder Trimb Holding vid förvärv

Trimb förvärvar det holländska OTC-bolaget YouMedical. Trimbs ambition är att bygga ett ledande internationellt OTC-bolag och förvärvet är ett viktigt steg mot detta mål, enligt Magnus Kamryd, VD för Trimb. Transaktionen förväntas slutföras under ...

Läs mer
28 augusti 2015

Lindahl biträder ABB i förvärv av hela CGM

Kontrollrumsdesign och intelligent teknik för ergonomi stärker ABB:s ledande position för distribuerade styrsystem (DCS).

Läs mer
27 augusti 2015

Lindahl rådgivare när Örebro Airport upphandlar ny flyglinje till Köpenhamn

Örebro Airport (Örebro Läns Flygplats AB) har genomfört en offentlig upphandling avseende reguljär flygtrafik på linjen Örebro – Köpenhamn. Från och med oktober 2015 går det att resa från Örebro Airport till Köpenhamn (Kastrup) och vidare till 200...

Läs mer
20 augusti 2015

Lindahl rådgivare när Lagerbergs säljs till Kronfågel

Ägarna av kycklingproducenten Lagerbergs har slutit avtal om försäljning av verksamheten till Kronfågel Holding, en del av Scandi Standard-koncernen. Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Läs mer
19 augusti 2015

Lindahl rådgivare vid sammanslagningen som bildar världens största tappare av Coca-Cola

Det spanska tappningsföretaget Coca-Cola Iberian Partners går ihop med amerikanska Coca-Cola Enterprises Limited, tyska Coca-Cola Erfrischungsgetränke och bildar det nya brittiska företaget Coca-Cola European Partners Plc.

Läs mer
17 augusti 2015

Lindahl biträder när Cavidi får lån på 10 miljoner euro från EIB

Europeiska investeringsbanken (EIB) har beviljat UIC-bolaget Cavidi ett långfristigt lån på 10 miljoner euro för framtagande av nästa generations automatiserade testinstrument för HIV uppföljning, (viral load monitoring). Inom Horisont 2020, EU:s ...

Läs mer
04 augusti 2015

Lindahl rådgivare när Navamedic förvärvar Observe Medical

Navamedic ASA har förvärvat det svenska medtech-bolaget Observe Medical International AB. Den initiala köpeskillingen uppgår till 35 miljoner norska kronor, med möjlighet till sex ytterligare betalningar beroende på om uppsatta försäljningsmål nås...

Läs mer
28 juli 2015

Lindahl rådgivare när Sprint Bioscience sluter avtal med Bayer HealthCare

Sprint Bioscience AB (publ) har genomfört en utlicensiering till Bayer HealthCare av substanser som inhiberar ett protein essentiellt för cancercellers metabolism och know-how runt detta protein. Licensen, som är på exklusiv basis, är den första m...

Läs mer
27 juli 2015

Lindahl rådgivare när Adelis går in som huvudägare i INTERSPORT

INTERSPORT Sverige har fått en ny majoritetsägare genom Adelis Equity Partners och därmed kommer INTERSPORT bilda en integrerad butikskedja. 

Läs mer
21 juli 2015

Lindahl biträder Kristianstads kommun vid förvärv av fibernät

C4 Energi AB tecknade, genom dotterbolaget C4 Elnät AB, den 29 juni 2015 avtal om att förvärva fibernät för datakommunikation av Bredband i Kristianstad AB. Fibernätet är uppdelat i stamnät och accessnät varvid enbart stamnätets längd uppgår till ...

Läs mer