Senaste nytt/Uppdrag & Transaktioner

24 november 2015

Lindahl rådgivare när nyemission för Imint blev kraftigt övertecknad

När Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför notering på AktieTorget avslutades hade den tecknats till drygt 170 MSEK inklusive teckningsåtagande om 10 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 740 procent. Emissionen tillför bol...

Läs mer
19 november 2015

Lindahl biträder Briggen och Castellum

Lindahl har biträtt Castellum via dotterbolaget Briggen vid förvärv av kontorsfastigheten i eXlent Hyllie. Byggnaden uppförs i åtta plan och innehåller 7 100 kvm kontor och 200 kvm butik/restaurang. Tillträde sker när fastigheten är färdigställd, ...

Läs mer
19 november 2015

Lindahl biträder LightLab i företrädesemission värd 31,8 miljoner

LightLab Sweden AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 92 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Läs mer
18 november 2015

Lindahl rådgivare när Aros Bostadsutveckling startar ny fond

Lindahl har varit juridiska rådgivare till Aros Bostadstadsutveckling AB i samband med skapandet av deras fjärde fond för bostadsutveckling. Huvudinvesterare är Första AP-fonden, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv tillsammans med SEB:s...

Läs mer
16 november 2015

Lindahl rådgivare när Nordkom förvärvar Friendsbyråerna

Nordkom AB (publ), noterat på Nasdaq First North, har ingått ett avtal om att förvärva 100 procent av Scholz & Friends Stockholm AB, 70 procent av Friends Tactics Sweden AB, 50 procent av Friends & Insights AB och 20 procent av Parapix AB ...

Läs mer
11 november 2015

Lindahl biträder vid försäljningen av Olinks produktportfölj för Duolink®

Olink AB har överlåtit sin produktportfölj avseende Duolink® till det amerikanska bolaget Sigma-Aldrich Corporation. Duolinkteknologin är ett verktyg utvecklat för att studera proteiner i celler och vävnader. Förvärvet omfattar intellektuella rätt...

Läs mer
04 november 2015

Lindahl rådgivare när J2L förvärvar SafeLine

Det familjeägda investeringsbolaget J2L Holding har förvärvat 75 % av SafeLine Sweden. SafeLines grundare Lars Gustavsson kvarstår som delägare i SafeLine och kommer att fortsätta som utvecklingschef. Målet med den nya starka ägarstrukturen är att...

Läs mer
04 november 2015

Lindahl biträder Byggmax i miljardförvärv som stärker e-handeln

Advokatfirman Lindahl biträder Byggmax Group när bolaget gör en strategisk investering på omkring en miljard kronor för att stärka Byggmax erbjudande inom e-handel.

Läs mer
03 november 2015

Lindahl biträder när Humana förvärvar Ramlösa Social Utveckling

Humana, marknadsledare inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg, med verksamheter inom LSS-boenden, äldreomsorg samt förskola/skola/korttidsboende för barn med flerfunktionshinder förvärvar Ramlösa Social Utveckling (RSU).

Läs mer
21 oktober 2015

Lindahl biträder Klövern i samband med avyttring av aktier i Tribona

Advokatfirman Lindahl har biträtt Klövern AB, noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med avyttringen av dess aktieinnehav i Tribona AB, motsvarande 29,55 procent av det totala antalet aktier och röster i Tribona, till Catena AB. Den totala köpeski...

Läs mer