Lindahl rådgivare när stor uthyrningskoncern skapas

När Stål & Hyr Group AB, som ägs av investeringsfonden Accent Equity 2012, går samman med Dennis Maskinuthyrning AB skapas ett av de största uthyrningsföretagen i sydvästra Sverige. Båda bolagen är verksamma inom uthyrning av maskiner och annan utrustning till främst byggindustrin.

Advokatfirman Lindahl har företrätt säljaren Hyr av Dennis AB, vars ägare Dennis Brandt går in som styrelseledamot och delägare i den nya koncernen, som sammanlagt omsätter omsätta cirka 340 miljoner kronor genom uthyrning från elva depåer i sydvästra Sverige.
Lindahls team har bestått av Svante Liljedahl (ansvarig delägare), Pekka Lähdekorpi samt Viktor Wihlstrand.