Lindahl rådgivare när MKB köper Kirsebergsfängelset

Det gamla Centralfängelset på Kirseberg i Malmö har förvärvats av MKB Fastighets AB, ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Förvärvet gör det möjligt att bygga nya bostäder i östra delarna av staden.

Fastigheten har en sammanlagd markareal om drygt 20 000 kvadratmeter och rymmer idag cirka tio byggnader. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 12 500 kvadratmeter. Avsikten är att bygga nya bostäder på marken, men först måste kommunens detaljplan för området ändras. MKB ser en möjlighet att bygga 250 nya lägenheter på fastigheten.

Advokatfirman Lindahl är rådgivare till MKB och Lindahls team för MKB består av Staffan Brandt (ansvarig delägare), Johan Myrén, Josefine Engbom, Jennie Karlsson och Victoria Volny.