Lindahl rådgivare när Altor förvärvar Xzakt

Advokatfirman Lindahl har företrätt säljaren, GVP Holding AB och dess ägare Gunilla von Platen, vid Altors förvärv av Xzakt Kundrelation AB via ett holdingbolag. Altor har tidigare förvärvat Transcom AB och Transcom och Xzakt kommer att bli systerföretag, och de två varumärkena kommer att utvecklas fristående från varandra. Gunilla och Alfred von Platen kommer att bli minoritetsägare i holdingbolaget och jobba sida vid sida med Altor med att utveckla både Xzakt och Transcom.

Lindahls team har främst bestått av Peter Högström (ansvarig delägare), Jonatan Söderkvist och Filippa Andersson.