Lindahl har biträtt Karolinska Development vid kvittningsemission

Lindahl biträdde Karolinska Development AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med dess kvittningsemission riktad till bolagets konvertibelinnehavare, med erbjudande om att kvitta innehavda konvertibler mot nya B-aktier. Kvittningsemissionen genomfördes i syfte att tillföra Karolinska Development AB kapital för att reducera bolagets övergripande riskprofil samt säkerställa att nuvarande rörelsekapital kan användas till nya investeringar. Prospektet avseende kvittningsemissionen offentliggjordes den 17 mars 2017.

Karolinska Development AB är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Lindahl biträdde Karolinska Development AB med ett team i ledning av Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A) tillsammans med Olivia Toftgård, Anton Knifström, Pekka Frölander, Oliver Kronberg och Oscar Lunde (Kapitalmarknad och publik M&A), Johan Hessius och Richard Perez (M&A), Jonas Löfgren (Life Science), Petter Larsson (Immaterialrätt), Johan Hörnberg (Arbetsrätt) samt Anna Romell Stenmark och Therese Norenäs (Skatt).