Lindahl biträder vid noteringen av Intervacc

Advokatfirman Lindahl har biträtt Intervacc AB i samband med dess notering på Nasdaq First North och nyemission av units till allmänheten i Sverige och institutionella investerare som genomförs inför noteringen. Prospekt avseende noteringen och nyemissionen har publicerats den 23 februari 2017, och beräknad första handelsdag på Nasdaq First North är den 7 april 2017.

Intervacc AB är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

Advokatfirman Lindahl biträdde Intervacc i noteringen och nyemissionen med ett team i ledning av Per Hedman (Life sciences) och Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A) tillsammans med Olivia Toftgård, Anton Knifström och Oscar Lunde (Kapitalmarknad och publik M&A), Erik Sundgren och Natalie Tell (M&A), Annie Kabala (Immaterialrätt) samt Anna Romell Stenmark och Therese Norenäs (Skatt).