Lindahl biträder vid försäljning av Crosseurope AB

Scan Global Logistics har förvärvat Crosseurope AB från den tidigare ägaren Crosseurope Holding AB.

Crosseurope AB är ett modernt transport- och logistikföretag i Trelleborg som producerar och marknadsför internationella transport -och logistiktjänster som möter högt ställda krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar.

Scan Global Logistics är ett globalt fraktbolag med bas i Norden med 1 300 anställda på 90 kontor i 20 länder, som är specialiserat på komplexa logistiklösningar.

Lindahl har biträtt säljaren i transaktionen. Från Lindahl deltog huvudsakligen Anders Adielsson (ansvarig delägare), Carl-Johan Krusell, Sofia Smetana och Viktor Friberg.